שבת, ינואר 23, 2021

בס"ד

תקשור \| מסרים של האור הגנוז כפי שהתקבלו בתקשור \| מתקשרת דפנה

תקשור האור הגנוז

שיר תפילת תקשור

תקשור מסרים שירי תקשור האור הגנוז

הפרק הנו חלק ממכלול של מסרי תקשור שהתקבלו ע"י דפנה ביסמוט ,מתקשרת שמייעצת באמצעות תיקשור, ועוסק באור הגנוז.
האור הגנוז הינה אנרגיה שהעין האנושית לא מסוגלת לראות. האור הגנוז מכיל בתוכו ידע שהבורא הסתיר מבני האדם כדי שלא ישעו בו שימוש לרעה.נאמר שאת האור הגנוז נתן אלוקים לצדיקים ולשליחיו. לפי הקבלה האדם לומד כל חייו להתנהל עם אנרגית האור. מאחר והאור מוסבר ככוח לא מוגבל של אנרגיה שיש בה אהבה.

מסרים שירי תקשור - פרק האור הגנוז

מסרים שירי תקשור האור הגנוז מבוא למסרית שהתקבלו בתקשור מהמתקשרת דפנה
האור הגנוז - אור עליון בריאתי
באור יקיפוך - אנרגיה אלוהית
נקודת האור
נאור האור - משמעות האור ביקום
אלפי רסיסים - מסר בעקבות מלחמת עופרת יצוקה

מבוא למסרית שהתקבלו בתקשור מהמתקשרת דפנה

נתינה, השפעה חיובית, שמחה וכוח. השימוש באור לפי הקבלה הוא להתנהל באמונה בבורא. ההתנהלות היא באמצעות התפילה שמחברת בין האדם לבורא ובין האדם לצרכי הנשמה שלו וייעודיה.  כאשר האדם לומר להתנהל ממקום חיובי מה שהוא מקבל מזין את הנשמה ולא פוגם בה . הפגימה בנשמה מתבטאת כאנרגיה שלילית הנראית באדם כהתנהגות בעיתית, מחלות, בעיות חברתיות ועוד. הזנת הנשמה מתחילה ביכולת הקבלה של האור ובהמשך ביכולת העברתה הלאה לאחרים. מאחר והאור יסודו להתפשט ולהתרחב כך הנתינה משמע העברת אנרגיה חיובית הלאה.

תקשור - האור הגנוז

שם "במעלה"...
מקום המסתור
של האור גנוז
שם במעלה..
"תולדות השמים והארץ" (בראשית ב ד)
שם "למעלה"..
חוזרות נשמות יחידים
עם המפתח לאור הגנוז.
שם במעלה..
משכנו של האחד והיחיד.

פירוש
השיר נכתב לאחר קריאת פרק א-ב בבראשית. בפרק א' פסוק ד'--"וירא אלוקים את האור כי טוב ויבדל אלוקים בין האור ובין החשך ובפרק ב-ד "תולדות השמים והארץ" - מכאן אנו מבינים שישנו אור שהעין הרגילה לא מכירה וגם לא רואה. האור הגנוז הוא לא האור שהשמש מאירה על היקום אלא אור מיוחד שלא קיים כלל בעולמנו אלא קיים בעולם אחר עוד מתחילת הבריאה. מאחר והאור היה כל כך חזק ומיוחד הוא יצר אורות אחרים, אנרגיות, שהם חושך ואור. את האור המיוחד לא השאיר הבורא בעולמנו.
המילה במעלה מראה את המקום שבו נראה האור לראשונה. האור נראה לנשמה כשהיא נפרדת מהגוף הפיזי ועולה לעולם הנשמות .
בנוסף את "האור הגנוז" מכירים בעולמנו רק נשמות מיוחדות שהן הצדיקים,ל"ו צדיקים שבל דור ודור מתקיימים .להם יש את המפתח להגיע למשכנו של הבורא .

תקשור - באור יקיפוך

למנצח ומשכיל האדם
באשר הנני קיים עבורך
מחסה ברכה ושירת מלאכים
אתן לך, לאדם .
אדם:
הינך נפלאות היצירה
כי לנפש חיה אתה
אנוש בדמות
ורוח אלוהים בך.
באדמה שורשייך
עלי זהב
עלי באר
באור יקיפוך.

פירוש
השיר נכתב כמסר מהבורא לאדם באשר הוא. האדם שהוא יציר ידי הבורא מוכר בעולמנו כחביב יצירתו. הוא משכיל ומנצח בתזמורת חייו. הוא מורכב מנפש שהיא הראי הרגשי של האדם, מרוח שהיא האנרגיה האלוקית והאור שמקיף אותו, מהאנושיות שכוונתה נשמה וגוף ביחד. בכל מצב ובכל מקום האלוקות קיימת עבור האדם. כי היצירה אלוקית נשמרת ומוגנת ע"י מלאכיו. מה שנותר לאדם הוא להאמין בבורא ולבקש את הברכה הראשונית שבה הוא בורך מרגע יצירתו וכניסתו לעולם. האדמה משמע העולם שבו חי האדם.מהעפר הגעת ולעפר תחזור - זה מסלול הבריאה.

עלי זהב-משמע עלים של זהב .זהב היא אנרגיה של קדושה ושפע שקיים עבור האדם. השפע מתבטא ברצון של האדם לחיות ולהכיל את משמעות החיים. משמעות השפע בחיים היא היכולת להשתמש באנרגית השמחה והאהבה כדי להוריד את מה שמגיע לנו מלמעלה.

עלי באר-ומשמעות עלי באר הוא מתוך שירתו של עם ישראל למשה במדבר. המלכות נקראת באר, משמע היכולת לקבל את השפע מלמעלה. שירת הים הייתה להורדת התורה שבכתב מן השמים. שירת הבאר היא הכנה לתורה שבעל פה שבארץ.

תקשור - נקודת האור

אין מתום בשרי להכיל
את אשר עיני ראו
נאלמתי
מנקודת האור
שעיני רבים תסמא
אותי הרמת למרומים
להעמידני מול כיסא הכבוד,
מולך
להשמיעני קודים למעשה
להזכיר באוזניי בני עמי
תולדותיהם כוחם ובחירתם
לתוחלת בני עמי
אלוהי עימדי באשר אני

תקשור - נאור האור

נהורה נאור האור
משוועת אחי במקום יש
נהיר דבר אלוקים
בדבר הרש"י במקורות
מנחיל שבילי הבשמים
מישועת אליהו ומכתר שלמה
לפתוח דרך לקודש הקודשים
לב שומע ועין רואה
לאשר את ויהי

פרוש
נהורה נאור האור
- משמעות האור ביקום הוא אנרגיה שבאה ממקור שמח. לאור ישנה משמעות של ריפוי ושימחה. אותו אור מתכוון לאור הגנוז שהוא לא האור שהשמש מאירה על היקום אלא אור מיוחד שלא קיים בעולמנו אלא קיים בעולם אחר עוד מתחילת הבריאה. אותו אור הוא הכלי שניתן לצדיקים ושליחי אלוקים.

משוועת אחי במקום יש- לאחר מכירת יוסף יהודה האח הבכור חושש שמא מעשיהם יעלה להם בחייהם וחושש. 

במקום יש –הגלגל התהפך למרות כל מה שאחיו עשו לו שפגשו את יוסף הוא עזר להם ומעלה אותם למצארים.  הסגולה של יוסף הייתה שהוא לא נטר ונקם להיפך הוא אומר לאחיו:

"וְאַתֶּם חֲשַׁבְתֶּם עָלַי רָעָה אֱלֹקים חֲשָׁבָהּ לְטֹבָה לְמַעַן עֲשׂה כַּיּוֹם הַזֶּה לְהַחֲיֹת עַם-רָב"  כלומר, לכם אין כל חלק במה שקרה לי. אתם יכולים לשכוח ממה שעשיתם לי. היה זה בשליחות השכינה. הוא מכוון את מה שנעשה כיד הבורא ולטובה

בדבר הרש"י במקורות-רש"י פירש את רוב התנ"ך שמבוסס על מדרשי חז"ל. עיקר מלאכתו היה בהבהרת הכתוב לשפה פשוטה וברורה וקצרה וגם כמקור ליסודות הלכתיים. הוא היה המפרש העיקרי של מסכתות התלמוד הבבלי. רש"י ניסה להפיץ את התורה ברבים ולאחד את העם באותה תקופה.

מנחיל שבילי הבשמים-שבילי הבשמים נועדו להפיץ את ריח התורה ולימודה באמצעות פירושה ע"י רש" והבאים אחריו. תחילת המסר הוא על יוסף ואחיו שהם 12 השבטים שעליהם קיים עם ישראל. תחילתו של עם ישראל הוא ביעקב ובניו והמשכיותו של העם הנה בשמירת התורה ומצוותיה ובאותם צדיקים שניסו להקנות לעם את התורה בדרך הקלה והפשוטה. שמירת התורה לא קלה עבור העם לכן היו וישנם צדיקים שמקלים על העם את שמירת התורה כרש"י.

מישועת אליהו ומכתר שלמה לפתוח דרך לקודש הקודשים- דרכו של העם מ- 12 השבטים לנביאים ולמלכי ישראל כשלמה המלך. כל זאת ע"מ להקל על העם את משימתו והיא שמירת התורה והקמת בית מקדש. משימה לא קלה ולכן נאמר בשיר שאלוקים מודע לכך לב שומע ועין רואה ועוקב ומדריך את העם מלמעלה. 

לאשר את ויהי- כל מה שנכתב יהיה הכול ידוע עוד מימים ימימה והכול בידי אלוקים.

תקשור - אלפי רסיסים

מאור אלוקים נברא הרגע
רגע מרסיסי הזדמנויות
הקשבתם לבקשתי עליכם
באשר אתם תבורכו
את אשר רציתם וביקשתם בקולכם נהי
נדם הקיר ואין שומע
כדבריו, מהראש ולא מהלב
ליבו בשנייה מתנפץ
לאלפי רסיסים למרחקי ארץ
הזדמנות הוחמצה ועימה כאב ופגע
אתם בני מעליכם ישמע הקול
שמעו דברי אל
אל איטמו אוזנכם וליבכם אלי
כי שעמדה לאבותינו ולנו.
מיעקב ויוסף לפרעה שמע נא
פרעה לשווא
ואז "ישיר משה רבנו ובני ישראל את השירה הזו לאלוקים ,כי מרכבת פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלישיו טבעו בים סוף"
מדברי נחקקו בדברי הימים
"מציון תצא תורה ומדבר אלוקים מירושלים"
את אשר שמתי בידכם לעד יישאר
את אשר אהבתי אוהב
את אשר בירכתי אברך
את אשר צוותי אצווה
לשומרכם לטוב
בברכה שומר ישראל

פרוש
הפסקת המלחמה באה מתוך רצון ובקשתו של אלוקים וזוהי ההזדמנות שניתנה לנו שברגע מסוים הצלחנו להבינה ולהגיע למצב הנתון. הרצון שלנו שונה מהמציאות הקיימת לכן מה שביקשנו עלול להסתיים בבכי.
נדם הקיר-ישנה התנגדות וחוסר רצון לשמוע את הצד הנגדי וההחלטה היא שלהם לסיים את המלחמה. סיום המלחמה בחמאס באה מהראש אבל ליבם עוד גועש עלינו. לכן ברגע שהכעס יעלה הכול יתנפץ והדבר יוביל למרחקים אחרים. זו תהיה החמצה שתכאב כמובן לשני הצדדים. למרות זאת אלוקים מעלינו, מעל ראשנו ומזכיר לנו את עמוד הענן שעמד לצד העם במלחמותיו. ישנה בקשה שלא נפחד ושלא לאטום את עצמנו לאמונה. האמונה, התורה והשמירה שבגינה עומדת לזכותנו מימים ימימה כהבטחה שהובטחה לאבותינו. יש כאן שני סוגים של פרעה. אחד הקיים המאבד מכוחו ואז תהיה לנו בעיה להידבר עם השני. הברכה "משירת הים" הינה סגולה להגנה ברמה האישית הקולקטיבית.
בסיום כתיבת המסר עלעלתי בדברי הימים ומצאתי חומר על 12 השבטים והקמת מלוכת דוד שאול שלמה והקמת בית המקדש. כלומר עם ישראל יישאר לעד ואלוקים ישמור עליו לעד. סיום המסר הוא בחיזוק העם ע"י בורא עולם כי הוא שומר ישראל.
בברכת בשורות טובות לכולם,בברכת התחזקות פנימית ואמונה ובאחדותנו לאחד 

 

רוצים לקבל את כל המדריך השלם של המסרים - הרשמו לרשימת התפוצה
עושים טוב לנשמה

וקבלו חינם את המדריך של תקשורי מסרי הנשמה ועוד דברים מקסימים!!

לפנייה אישית ודיסקרטית

אנא רשמו את שמכם.
אנא רשמו מספר טלפון.
אנא רשמו כתובת אימייל תקנית.
Email Bate
Invalid Input

זהו שדה חובה
אנא צרפו אותי לניוזלטר

moviestill

newsletter

ממליצים

טיפים לרוחניות

בעיות שינה- קחי את קריסטל הלפידוליט והנחי אותה מתחת לכרית. הקריסטל תעזור לך לסלק מחשבות טורדניות ותרגיע את מחשבותייך
module-title-icon
חוסר או עודף עשייה יוצרים לחץ ומביאים את האדם לכאבי ראש מתמשכים

פעילות אחרונה

מצא אותנו בפייסבוק

מצא אותנו בפייסבוק

דפנה - צור קשר

054-4515930

קבלת קהל
תל אביב - מרכז שרון ושפלה
גן יבנה - דרום ושפלה
באר שבע - דרום

בדיקת התאמה זוגית חינם

ייעוץ תקשור בטלפון

סדנת זימון זוגיות - בשביל הטבעת

הזמנת תקשור אישי בכתב

לפגישת ייעוץ זוגי רוחני

פורומים רוחניים

מומלצים

ענן תגים