רביעי, ספטמבר 23, 2020

בס"ד

תקשור \| מסרים של העם היהודי כפי שהתקבלו בתקשור \| מתקשרת דפנה

מסרים שירי תקשור פרק ראי הנשמה

העם היהודי

שיר תפילת תקשור

הפרק הנו חלק ממכלול של מסרי תקשור שהתקבלו ע"י דפנה ביסמוט ,מתקשרת שמייעצת באמצעות תיקשור, ועוסק בעם היהודי.
העם היהודי עבר משברים רבים לאורך ההיסטוריה ושרד לאורך התקופה. העם היהודי פרח בארץ ישראל ויחווה עוד משברים רבים אולם בזכות היותו העם הנבחר יש מי ששומר עליו במרום. מגוון תקשורים שקיבלתי כמסרים במהלך תקופה ארוכה.

מסרים שירי תקשור פרק ראי הנשמה

מסרים שירי תקשור - פרק העם היהודי

יושבי בריתי - מסר בתקשור על כוחה של ירושת אבותינו
נחלת יצחק - תקשור על  הגאולה של העם היהודי
רעש אלוהי - תקשור על רעידת אדמה שתחריב את אויבנו
חוכמה ודעת - תקשור על תהליך הלימוד של הנשמה
יצירת האדם
- מסר בתקשור
מסר ממשה – בת האלוהים - מסר בתקשור
מסר לעולם - מסר בתקשור
קול שופר - מסר בתקשור
אלו בני- בני האלוהים- תקשור על הדו-שיח עם האלוהים
עם מקור החיים - מסר בתקשור
שירת הים - מסר בתקשור
שאריות עמי - מסר בתקשור
הברית - תקשור על הברית שאברהם כרת עם אלוהים
כוחה של הבטחה- תקשור על דו שיח בין אלוהים לאדם
למי ניתנה שירת דוד המלך -תקשור על משמעות ספר תהילים
בועה של אור - תקשור על החוויה הרוחנית שאני עוברת בעת טיפולים רוחנייים
יחידי סגולה - מסר למידה בתקשור
שערי ציון - תקשור על תקופת הגלות והגאולה
אדיר שמך - תקשור על כוחו של הקב"ה
סלע המחלוקת - תקשור על הגאולה הקרבה לעם היהודי
רבקה שומרת הם - תקשור על נדר שקויים בין אלוהים לעם היהודי
כוח הרוח - תקשור על מקור האור של הקב"ה
מדרש נבוכים - תקשור על זכות אבות


תקשור - יושבי בריתי

דברי נשמעים ליושבי בריתי:
"שבית יעקב"?
מחסדי בריתי ארצך ניתנה
בשירה להלל יושבי ביתי.
נאמר :ארץ זבת חלב ודבש
ליישבה  ברוב אדם.
לא לאספה לשארית
כי גדול בעם יעקב
משערי ציון לפז ואור

פירוש
השיר נכתב מקריאת מזמור פ"ה בתהילים.
ארצך שבת  שיבת יעקב?.
הצורך בכתיבת השיר להזכיר לאדם שבתוכנו את כוחה של ירושה שירשנו מאבות אבותינו. ארצנו עוברת טלטלה וצורך של עמים אחרים לצמצם את שטחה ואת כוחה.
מחסדי בריתי ארצך ניתנה -
נאמר מחסד נכרתה הברית בין אברהם לבורא. זו ארץ שיש בא הכול רק שיושביה יאמינו בעוצמת הארץ ובכוחה של האמונה בה'.
לא לאספה לשארית-
אומרים ששאירת הפלטה הקימה את המדינה. השואה שהתרחשה בתחילת המאה ה-20 הייתה אחרונה לעם ישראל. להיפך אנחנו אוספים לכאן את כל שבטי עם ישראל ומקבצים אותם. אל לנו לחוש את התחושה שאנו שארית. אנחנו בתקופה של התאחדות ושלמות.
כי גדול בעם יעקב-
יעקב אבינו הוא אבי 12 שבטי ישראל. כוחם של 12 השבטים אמור להראות בקרוב.
משערי ציון לפז ואור
-מקור הכוח של עם ישראל היא ירושלים.

תקשור - נחלת יצחק

ביהודה אחזק דברי
"למעון קדשו" אשיב בני.
בצאתם ממחוז גלותם
קולות רדפום:
למדבר צחיח,לישימון כך אמרו
כמוקש לליבם.
למנצח הבט ימינה,לליבך
לנחלת יצחק אשיבך.

פירוש
יהודה היא מקומו של בית המקדש ובירתה ירושלים. השיר מדבר על הגאולה, על החזרת עם ישראל לאדמתו לבית המקדש. תהליך הגאולה נתפש בכמה מישורים : במישור הרוחני, במישור הפיזי של החזרת העם לאדמתו ובמישור הנפש של כל אחד.

תהליך הגאולה האישית היא בשינויים שהאדם חווה בחייו, ביכולת שלו לעבור תהליכים ושינויים משמעותיים שהם יעודה של הנשמה. תהליך שכרוך בבחירה ובקבלת החלטות. תמיד יהיו המרננים שאומרים לגולים בחו"ל שהאדמה כאן צחיחה ובעצם עוצרים בעדם מלהגיע לארץ. העצירה היא כמוקש בלב. למי שכן מסוגל ועובר את השינוי יכול להביט לצד הקדושה ולהתחבר ללב. הלב הוא מקור האהבה העצמית ומקור הביטחון. מי שעושה שינוי מהותי בחייו יש לו הביטחון העצמי לממש את עצמו ולהקרין זאת החוצה לסביבה. תהליך המימוש העצמי האחרון הוא מהלב ולאחר מכן לגרון. בהיבט הרוחני התהליך מתעצם בחיבור לתובנות באמצעות העין השלישית והכתר.
נחלת יצחק
-משמעות הבחירה. הבחירה אינה פשוטה ודרך השגתה כרוכה לעיתים במלחמה. המילה בחירה מחזירה אותנו לסיפורו של עם ישראל. בחירתו של אברהם באמונה בבורא הינה הגרעין לעם ישראל.המבחן ממשיך בעקדת יצחק ובבנו של יצחק-יעקב- שלקח את הנחלה בכוח ובמרמה. המרמה מעידה על הרצון העז למצוא את היעוד ולבנות את הבסיס . לכן יצחק מקבל את הנחלה את ההבטחה להיות מאבות האומה. יעקב בנו היה צריך ללדת את שבטי ישראל ולהורידם מצרימה כדי שיגיעו לעבדות ולחרות ולקבלת ספר התורה. כל התהליך הוא בניסיונות שהבורא דרש מהגרעין של עם ישראל שהלך והצטמצם והמתרכז כמו תרכיז במהלך השנים. גם בקבלת התורה היו אנשים שדאז היו חלק מהעם ולא נשארו בו כי לא יכלו לעמוד בבחירה להיות חלק מהעם ולקחת אתה אחריות הזו שלהיות "עם ישראל". כוחו שלה העם הוא בעמידתו בניסיונות ובחוכמה שצבר במהלך חייו,ובאמונה הגדולה בבורא עולם.
לכן השיר מסתיים בנחלת יצחק. כי תחילת של  הגאולה האישית ושל העם ישראל הוא במלחמה שיצחק לחם כדי לזכות לשרש את עם ישראל. לכן כל עשייה או שינוי תמיד יתחילו מאותו מקום


תקשור - רעש אלוהי

כבחלוםמים משמים ניתזו
מבטן האדמה רעשו
מים מרחוק נבעו
במחילות הרעש ישמעו
האדמה כאישה הרה
הכורעת ללדת
אור חיים הפיכה
המבדיל
בין אש למים
בין אוויר לרוח
בין משפט לכפרה.

פירוש
המסר הוא על "רעידת אדמה" רעש במובן הרוחני או במובן הפיזי . הרעש הוא כמו מים שמחלחלים באדמה . כאן לא יקרה כלום. הרעש יגיע לארצנו כמו מים שמחלחלים עמוק עמוק. הרעש שיגיע לכאן יהיה עדין. ההרס יהיה במקומות אחרים בעולם ולא בא"י. הרעש בא ללמד ולחזק את העם.

תקשור - חוכמה ודעת

משאול נפשי
ממתי מדבר הנני?
כאדם החפץ בחיים
אשא את עיני
לעושה עולם
בשומעי את דברייך:
"ישמחו השמים ותגל הארץ.."
השמחה והכעס ילמדוני
חוכמה ודעת מהי
כי אין צדיק רע לו
מהטוב ומהרע תשכיל
כי זה אתה אדם.

פירוש
השיר מדבר על תעוקות האדם, על נפילות הרגש.
ממתי מדבר משמע
- בני המדבר ידעו שעליה לארץ ישראל תתאפשר רק לאחר שאחרון  מדור המדבר ימות. דור המדבר למד להעריך את כוחו של אלוהים ואת משמעותו של עם שישראל וכוחו.

נאמר כאן לאדם שהלימוד של האדם בחייו הוא תהליך של בנייתה של הנשמה הגלובלית.מכל אחד תורם בחייו בתהליך שלו לבניית הנשמה הגלובלית. נדרשת מהאדם אמונה באלוקים ובדברים שאין לו שליטה עליהם. אל לאדם לשפוט את עצמו על חוסר כוחו. האדם שונה מאלוקים בעצם היותו חלק ממנו, אדם גוף ונשמה ביחד. האדם מונחה ע"י אלוקים להשלים את חלקו בעולם תוך כדי חייו בשמחה ולא בכאב ובכעס, בחוכמה ולמידה.חלקו משמע התיקון שאותו נדרש האדם לתקן.
כי אין צדיק רע לו
-השיר שולל טוב או רע. האדם צריך להתנהל מלמידה ומעשייה ולא מתוך ביקורת של טוב ורע רווח והפסד.
כי  זה אתה אדם.-
כשם שנאמר בקהלת פרק יב-פסוקים יג-יד:
שכל מה שעושה האדם נבחן למטה בחייו וגם לאחר מותו למעלה. אפילו הדברים שקרו בשוגג. בכל מעשה לטוב ולרע יש למידה. למטרה זו נברא האדם לעשות אחר מה שהבורא דרש והנחה אותו.

תקשור - יצירת האדם 

"ומעשי ידייך שמים"(תהילים קב-כו)
ממעשי ידיי אדם אתה
אדם משמיים ומארץ אחד הם.
דרוש באל אדם
כי מזכר אברהם ומשבועתו אתה
מיצירה
ממשפחות האדמה הבאתי אדם לעם
לבחירה ולשמירת דרכי

תקשור - מסר ממשה – בת האלוהים

מסר ממשה איש האלוהים:
ראי בת:
יושבי אוהליך פוחזים הם
לשווא ידברו
אך דבריהם כדבק לנפשך
אתן להם כרצונם
אך ארחיקם מפתח ביתך
מעוללייך
ילדי הם
כי שמעתי תחנוניהם.
ארוממך
כי שמחתני ביום חתונתך
במקום מושבי סגרת את מקומך באור הגנוז.
"כי אמרתי עולם חסד יבנה שמים תכין אמונתך בהם"(תהילים פט-ג)
כדבר משה מירושלים

תקשור - מסר לעולם

בראשית קולך נשמע
למרחק שנות אור
קולך מילותייך בתדר נשמעים
ממקום מושבם הבאת את הנאמר כאן
יש אור וחושך בעולם
נסי לעזור להם לפנות אור בחושך
שלחי ידייך לכוון החושך
הניעי את הוילון
וממחשבותייך ובעזרת האור
הכניסי את האור לחושך
אור גדול ירד לכאן
אור של חמלה ורצון
ירד לראשיהם
בכה' בחודש ניסן כך נאמר :ימים של שימחה מהולה בעצב
על חורבן וגלות
במו ידם כך נאמר להם
הצלחתם לבנות חומות  של הגנה
במו ידכם תבנו מחדש את מקור שמחתכם
מגאולה על ראש שמחתכם
הבאתם לבניכם שימחה ואור.

תקשור - קול שופר

מדוד דבר אלוקי בירושלים:
עמודי היכלך מרעידים אדמתך
הארץ נתנה יבולה
נהרות שימך קובצו לאחד
קול שופר נשמע
אדם: להזכיר ראה ושמע
כי דבר ה' בירושלים

תקשור - אלו בני- בני האלוהים

אלו בני
מלאכים והאדם
אלו בני
לכם ניתנה הבחירה
התורה ודרכה
להפיצה ולממשה
דרך קרני אור
עוברים האיתותים
קודים וחצאי מילים
לאנשי מעט
המפרשים ומטמיעים
לכם ילדי.

פירוש
השיר הוא  דו שיח בין האדם לאלוקים. אלוקים מסביר לאדם שהוא יציר כפיו בדיוק כמו המלאכים ושליחיו השוני בניהם שהם סוגי אנרגיות שונות. הדומה הוא  בזכות הבחירה להפיץ את התורה ולממשה ולקיים את כוח ההבטחה בין אלוהים לאדם. מתוארת כאן דרכם של המלאכים ושליחי אלוקים. המלאכים הם שליחי אור - נשמות שהתפקיד שלהם הוא אנרגטי הנמצאים בתדר אחר מתדר האדם.
הדרך היא:  דרך קרני אור,עוברים האיתותים,קודים וחצאי מילים דרך האנרגיה והאור -דרך מילות קודש מתבצעת מימוש התורה.
קודים וחצאי מילים
-הפצת התורה נעשית ע"י שליחיו של אלוקים אותם צדיקים שמסוגלים להתחבר כמשה רבנו "לתורה" ובאמצעותה לברך ולשדרג את האדם לרמה גבוהה יותר.אותם צדיקים נקראים "כאנשי מעט" כי הם נבחרים. המלאכים הן נשמות שסיימו את התפתחותן והן מלוות את בני האדם

תקשור - עם מקור החיים

כנאמר: עמי מקור חיים
מקורותייך בכל קיים
דברי לשונך תחולל ארץ ותבל
כמנחם וכנשק.
נפשך תהילה
למנצח משכונות קודשייך.

תקשור - שירת הים

מרננה שירו ואגל ביתך
נאום אלוקים
ירא באר מים
מקווה ארצך נאום אלוקים
ירשתך ירשוך להב באש
ספירת קודש חכמת אל
שירת הים באר חיים
נאום ה'.
נידח ממחילות באור הקודש
חכמת האדם כחכמת החי

מראש ידיעותייך מראש הכינותיך בר חי
מצפון בבלה כורשדים
בניין טבע מים יקוו עד לאפרים

תקשור - שאריות עמי

התקבל לאחר קריאת "מנחת יהודה"
כך אמר:
והיה הנשאר בציון
מקצוות בני אתם
משאריות עמי
חלקיקי אור המתאחדים יחדיו
באחד הכול
מאיר אלוקים
לשווא יגעתם לרסיסי נשמתכם
בראי נפשותיכם
יצקתי לאחד הוא
ממלך המלכים
במחולות ביום ההוא.

תקשור - הברית

הברית הקדושה
נודעה לכול
ברית שנחתמה ללא מילים
ברית של הבטחה.
הוא אמר לאדם:
מעשיך..
אתה שואל מי אני, אחד מול רבים.
הוא עונה:אתה אחד והאחר אחד גם הוא.
בדוק מעשייך ומחשבותייך.
ראה סביבך..
זה הזמן,
ביחד אתה עם האחר
שנן את המילים
את ההבטחה הקדומה.
זו בקשתו של האחד .

פירוש
הברית הקדושה הנה הברית שכרת אברהם אבינו עם אלוהים. הברית מכילה את היכולת להבין את סוד הבריאה ואת החיים כאן על האדמה. בברית שנכרתה ישנה הבטחה בין האדם לבורא. בכל מה שהאדם עושה הקדוש ברוך הוא קיים כמלווה כמדריך. הוא שולח את ההכוונה באמצעות המדריכים הרוחניים המלאכים. היכולת להתנהל בחיים הללו מתקיימת בזכות המשולש הנצחי האדם הנשמה והקדוש ברוך הוא. על האדם ללמוד להתנהל במסגרת האישית ובמסגרת החיצונית בחברה ובדרך הזו לקיים את הברית שהיא שמירה על האנושות עצמה.

תקשור - כוחה של הבטחה

אל תירא מפני
כמשחק מילים אומר:
תברא
המבין כוחה של מילה זו?
המבין האדם את כוח ההבטחה?
המבין ישראל טיבו משאר העמים?
"ישראל" כוח האל בתוכך
כנד אור במרכז יקום זה.
אל תירא מסערות מדם ואש

זכור - תברא ואל תבוש

אלו דבריי.

פירוש
השיר תקשור הוא דו שיח בין אלוקים לאדם. המסר הנו שעל האדם להבין מהו כוחו של הבורא. הכוח אינו בא להפחיד אלא לברוא את האדם מחדש ע"מ לחדש את כוח ההבטחה שאלוקים נתן לאברהם אבינו.

משמעות השם ישראל מראה על הכוח האלוקי שטמון בעם. הכוח האלוקי משמע הבחירה של העם משאר העמים. הבחירה של העם משמע שהוא נתפס כנד אור במרכז יקום זה. אלוקים מזכיר לאדם על תפחד רק תזכור שבריאתך היא חידוש הברית בני לאברהם אבינו

תקשור - למי ניתנה שירת דוד המלך

למי ניתנה שירת דוד המלך
ניתנה לעם מהאור הגדול.
נכתבה בשפתך.
נכתבה לאדם שבך.
שתבין ותלמד דרכי האחד.
זו הדרך לבשר לך ולומר:
יש דרך,
יש שביל,
יש הדרכה.
המילים שנכתבו הן גג לראשך,
הם דרך מחשבה,
הם שביל מואר בבטחה.
מה שעל היחיד
הוא להבין
את הברכה הנצורה מהאחד ליחיד לעד עולמים

פירוש
השיר מדבר על משמעות ספר תהילים. ספר תהילים מלא בתהילות לבורא, שירה והבעת רגשות אליו. נאמר שהספר נכתב על ידי דוד המלך כמו שאמורים במסכת פסחים, קבעו חז"ל: "כל שירות ותשבחות האמורות בספר תהילים כלן דוד אמרן".
המילים שנכתבו הן גג לראשך
כתיבת הספר היא ככלי להנחיית האדם בחייו ולתמיכה בזכות האמונה . וקריאתו שומרת ומגנה על האדם .

תקשור - בועה של אור

מתוך בועה של אור
אתה יוצא מלאך אלוקים
פורש שטיח של אור על האדמה
אור של מלאכים ניתז
וצורב את המקומות השמורים
"מכול צרה אשמור"
אלו דברי אלוקים כך אמרת
לכל מלכי ארץ ולאדם הם

פירוש
השיר תקשור מתאר את החוויה הטיפולית שאני עוברת עם המטופלים שלי. הטיפול הוא באמצעות נשמות גבוהות כצדיקים או נפטרים מהעבר של המטופל. לאחר הטיפול המטופל חש מוגן ומסוגל לשנות דברים בחייו מאחר והוא חווה את המפגש עם אותן נשמות. החוויה היא ברמת הנשמה של המטופל.
המסר בשיר הוא תהליך ההתחברות של האדם לשליחיו של הקדוש ברוך הוא. תהליך ההתחברות צריך להתחיל במודעות של האדם. האדם אמור לדעת מהי הנשמה ,להבין מהי התעלות רוחנית, מה האדם חש בתהליך של התעלות רוחנית. ההתחברות היא נעשת בתפילה, מדיטציה. בתהליך הנשמה יוצאת מהגוף הגשמי ומתחברת באמצעות הגוף הנשמתי/רוחני לתדר אחר. התדר הינו תדר של נשמות . בתהליך היציאה האדם מלווה בהדרכות האנרגטיות שלו. האדם חש מנותק מהגשמי חווה ורואה אורות, צבעים, נשמות. האור בתהליך מייצג את האנרגיות שמלוות את האדם בטיפול וגם הטיפול שאותה נשמה מעבירה לגוף הפיזי של המטופל. האנרגיה מחלחלת לגופים האחרים של האדם/מטופל. מתוך תהליך זה חלה ההתחברות בין הגוף הנשמתי של האדם לאנרגיה המטפלת שבהרבה מאוד טיפולים זיהיתי אותם כצדיקים, מלאכים או נפטרים שהיו מחוברים לאדם המטופל.
התחושה שהמטופל חש היא ביטחון עצום כנאמר בשירת-מכול צרה אשמור
המקומות השמורים
-הוא סימן לחלקות האדמה שאותם סימן הבורא למשה במעמד הר סיני. הוא סימן את המקומות שעליהם יחיה עם ישראל ואת המקומות שעליהן יחיו עמים אחרים. נאמר שיש מקומות המיוחדים שב עם ישראל שמור לעומת  מקומות האחרים ששם אין לו הגנה. זה בא לחזק את יושבי הגלות בהבנה שמקומם בארצם. דברי אלוקים אלו צרובים לאדם מרגע בחירת עם ישראל כעם נבחר.

תקשור - יחידי סגולה

מלאה הארץ בכל צבאם.
מקור אורך בכל קיים
דרשתי לליבי היכן?
ושלחת לי תו , חלקיקי מילה, אות
חיברתי סיכמתי .
את אשר התקבל כבר אז נכתב
במעמד יחידי סגולה.
בכל עת תהילתך כתובה וקיימת
הסברת זאת  בכתובים
כי שמך אחד ומיוחד לעד.

פירוש

השיר תקשור מגיע עבורי בקודים שונים. בפרוש התקשור ישנה למידה עבורי. סיפור בראשית הנו תחילת הבריאה הבנויה ממספר אלמנטים: אור אדמה רוח ואש. בתחילה קיימת ההבדלה בין האור לחושך.

תקשור - שערי ציון

מנהרות בבל הובלתי
לשערי ציון באדמת אבותיי
ממנחת שבת לאביר ישראל
ככלה ביום חופתה
את אדמתי השבתי לכם
לגאולה ולאורה
בה את נשמותיכם
ואשיב ידיי עליכם
כיונה המשוככת על יקיריה

פרוש
לאחר קבלת השורה הראשונה של שיר תקשור פתחתי את התנ"ך והגעתי לישעיהו פרק א.  משם זרמה השירה. דרכו של עם ישראל חזרה לא"י הייתה לאחר תקופת גלות ארוכה וממושכת בארצי נכר. תקופת הגלות של עם ישראל החלה בחורבן בית ראשון. כלומר תנועתו של עם ישראל לחירותו עברה בין חורבן גלות ושיבה לא"י .
ההתייחסות לנהר בבל היא משום היותו נהר פרת- בברית בין הבתרים הובטח לאברהם: לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל, נהר פרת (בראשית ט"ו, יח). הפרת זרם רחוק מיהודה אולם  היה קרוב לתודעת ישראל כגבול ארץ-ההבטחה.
השיר תקשור מתחיל בציון כאב הגלות ושיבתו של עם ישראל לאדמת אבותיו. שערי ציון-משמע ירושלים.
מנחת שבת
- קשור לשבת הגדולה שלפני חג הפסח שבה דורש הרב לקהילתו בהלכות הפסח. העם עדין מרגיש בגלות למרות שאנו כיום בא"י באדמתנו ולמעשה טרם הסתיימה תקופת הגלות. בסיום תקופת הגלות תגיע הגאולה. הגלות מתאפיינת בימנו בחוסר השקט שקיים בא"י, בעיות בין המחנות הדתי והחילוני,הבעיות אמונה והתלבטויות באמונה שלא יתקיימו בתקופת הגאולה . הגאולה תהיה ברמת הנשמה של כל יהודי וברמת האדמה שעליה היהודי חי.
סיום השיר הוא בהבטחה של הקב"ה להשיב ידיו עלינו לצורך הגנה ושמירה שבאה מתוך אחווה ושלום כיונה השומרת על יקיריה. היונה היא דו כיוונית היא מסמלת את השלווה שתשרור בעם ובמדינה באותה תקופת הגאולה. ההוכחה לכך היא בקבלת ההגנות מבורא עולם - הגנות ושמירה מתוך אחווה ושלום כיונה השומרת על יקיריה

תקשור - אדיר שמך

מה אדיר שמך
לשפוט ילדייך תחת עיני עם רב
למורה וללמדם
שדרכם לדרכך אחת  היא
בנהי קולות רבב וצהלות
לישועה בעיתות צרה
למנצח צדק תחזה עיננו

פירוש
מה אדיר שמך
השיר נפתח באדרת שם אלוקים וכוחו.
לשפוט ילדייך תחת עיני עם רבה
כוחו של הקב"ה מתבטא בכך שהוא שופט את העם ומלמדו בידי אחרים. העם הרב הוא העמים האחרים שעושים בנו שפטים שהשכר הוא הלמידה. יש סיבה ומטרה טובה בכל זה למרות שזה כואב וגובה מחיר יקר.
שדרכם לדרכך אחת  היא
בסופו של דבר דרכנו תהיה אחת עם דרכו של בורא עולם. זו המטרה בכל מה שנעשה בעולם .שנמצא את השקט שלנו בתוך עצמנו ושנעשה מה שטוב לנו ולא לאחרים. שנהיה מאוחדים כעם.
בנהי קולות רבב וצהלות
השינוי וההקלה יבואו בקולות שימחה מעורב בבכי. כל התהליך עובר עם שמחה שמהולה בעצב.
לישועה בעיתות צרה
הצרה לא תמשך הרבה בסופו של דבר תבוא הישועה והניצחון הוא של הקב"ה ואחר כך של העם. החותמת של הניצחון תיראה לעין.

תקשור - סלע המחלוקת

בסלע מחלוקת זו
נאמר על ידי דובריי :
באשר מצאתיכם ללבוש בגד וסוכהכתר על ראשיכם
אביי מסדר מאורעות להטבה.
בשעת מנחת אדרת
יצרת שמים ואדמה
לגאולת עמך
כי מחורבותיכם אקימכם לעד

פירוש
בשיר תקשור נאמר לעם להחליף את בגדיהם לבגדים זמניים.
בגד סוכה
- משמעו שבזמניות שבסוכה יש הגנות ושמירה. בנוסף בגד וסוכה מדבר על עבודת הכהן והלכות יום הכיפורים ומה נדרש ממנו לעשות לפני יום כיפור. השיר מסביר שעל העם לעבור תהליך הדומה לתהליך שעוברים ביום כיפור. צום ותענית ותפילות ולאחריהן ישתנה הגורל על ראשיהם. הכתר על הראש משמעו ההגנות שהעם יקבל לאחר שיבין וילמד את אשר נדרש ממנו. תקופת יום כיפור הנה ימים של התבוננות ומחשבה.
אביי
- כהן ממשפחת עלי הכהן.הוא אחד האמוראים המפורסמים ביותר בתלמוד הבבלי. יחד עם רבא חברו הטביעו את חותמם על התלמוד, הנקרא "הוויות דאביי ורבא. לפי התקשור הצדיק ואבינו שבשמים יעזור למאורעות להשתנות לטובה
מנחת אדרת
– טקס שקשור להקרבת הקורבנות ולעבודת הכהן הגדול. בחיפוש אחר המונח נמצא שמנחת אדרת אליהו זהו ספר שכתב הגר"א שבו מתוארות הסיבות למחלוקת. חטאי העם נחלקים לחמש קבוצות החטאים הגדולים ביותר. המשמעות היא שאנשים צריכים לפשפש במעשיהם ולתקן אותם. שכל העונשים באים לישראל בגלל חטאים קשים , לאחר התיקון של האנשים והחזרה לאמונה תבוא גאולה שלמה
בפירושו 'אדרת אליהו'; עה"ת, כותב הגר"א על הקלקול החמור של בעלי המחלוקת.
יצרת שמים ואדמה לגאולת עמך
– בתקופת בית המקדש העם היה מוגן מאחר שהוא שמר על מצוות התורה ובנוסף היו לבורא את השליחים הפיזיים שלו שהיו הכוהנים. הם ידעו למצוא את דרך האל ולהיגאל ממצבים קשים. הרמז לכך הוא שלאחר שהאדם והעם בכלל יתפלל וילמד להתחבר לעבודת אלוקים הגאולה תגיע. הגאולה היא לא רק מניעת הצרות אלא גם רוגע לנשמה ומימושה.
כי מחורבותיכם אקימכם לעד-
בסוף אגאל אתכם מצרותכם וכנאמר אחדש ימי כמקדם לתמיד.

תקשור - רבקה שומרת הם

עדיה מדיר נאור אוריה
שומר דברייך מאת אלוקים
את אשר נאמר יהיה
בראי עכשיו נאור
את אשר ברא ויצר נגע
מאיתי אחאב בשלל צבאות
רבקה חיה שומרת העם

פירוש
עדיה מדיר נאור- מדובר כאן על נדר קיים שלא הופר. הקשר בין עם ישראל לאלוקים הוא מכוח ההבטחה שהוא נדר ומכוח הבטחה זו נשמר כוחו של עם ישראל כל הדורות. אוריה היה איש צבא של דוד המלך ובעלה של בת שבע. דוד שלח את אוריה למלחמה בהנחה שהאיש ימות בקרב ואז דוד יוכל לשאת את בת שבע לאישה. בעקבות כך דוד נענש ע"י אלוקים שלקח את אחריות הבורא ומיהר לייצר מציאות שהיא טרם זמנה. יש בקשה לשמור על הנאמר ולחסוך במילים. מה שקורה בעולמינו הוחלט ונברא עוד קודם לכן בידי אלוקים. לכן יש לקבל את כל מה שמתרחש כחלק מהבריאה ולא להתנגד לה. מה שצריך לקרות יקרה והכול בידי שמים.
מאיתי - ראשי תיבות לברכה לחולים ולמגוירים. ראשי התיבות הם: של "ארץ ישראל תורת ישראל" ו"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" ופירוש נוסף הוא: וגם "איתי יהיה תמיד אלוקים"
רבקה חיה שומרת העם - ההגנות של העם מגיעות מרבקה אימנו ומשאר האימהות.

תקשור - כוח הרוח

ממדרש אורי להשמיע:
אליכם דברי
ממעמד ימים
ומכוח הרוח אליכם בני.
רחמו שמים על ציון הארץ
כי מאדום פלשת חיל יובס
רגליו נאלמו ממפתן קודשי
משומר ישראל ומימיני הדר
מרח"ש בושם להקטירכם
מסומך תהילתי
לתקווה ולרחמי עמי
מעתה ועד עולם אשרי אביר יעקב.

פירוש
ממדרש אורי להשמיע
ממדרש משמעותו למידה. הדברים הנאמרים מגיעים ממקור של ידע ממקור האור שהוא הקב"ה. היו ימים שהאור היה גלוי לאדם אך מאחר והאדם לא ידע להשתמש באור=בחוכמה ובידע הקב"ה לקח מהאדם ידע זה והאור נשאר למעלה בבית המדרש של למעלה.
ממעמד ימים-

מעמד הר סיני נחרט בזיכרון עם ישראל כמעמד בחירת עם ישראל ע"י הקב"ה. מי שלא עמד במעמד זה לא נכלל כחלק מהעם. במעמד זה מראה הקב"ה שוב למי שנכח במעמד שיש לו מעמד שווה בפני האלוקים. מעמד זה הוא הבסיס לאמונה עצמה בקב"ה.
ומכוח הרוח אליכם בני-
הדברים שנכתבים באים מהמקור אל בניו של אלוקים מרוח הקודש
כי מאדום פלשת חיל יובס
אדום
מצאצאי עשיו אחיו של יעקב אבינו - בתקופות מסוימות בהיסטוריה של אדום התפשטה הממלכה אל הערבה ומעבר לה, על חלקים גדולים של הנגב.
פלשת
-הפלשתים היו עם שישב באזור מישור החוף הדרומי של ארץ כנען ואזור מגוריהם נקרא פלשת.
חמש ערי הפלשתים הראשיות היו: עזה, אשקלון, אשדוד, עקרון וגת, ביחד עם רצועת החוף של דרום מערב כנען. בשיר נאמר שאזורים הללו יסבלו ממלחמה אבל בסופו של דבר התוקפים יובסו כפי שאנחנו עדים למלחמה בדרום הארץ.
רגליו נאלמו ממפתן קודשי
מדבר על נסיגת התוקפים מישראל . שהם לא יוכלו להיכנס לשטחי א"י בגלל עוצמתו של הבורא
משומר ישראל ומימיני הדר
שומר ישראל הוא הקב"ה ששומר על העם.
מרח"ש בושם להקטירכם
ראשי התיבות רח"ש באים מפיטום הקטורת. ..."ממלח טהור קדש.." וְעָשִׂיתָ אֹתָהּ קְטֹרֶת, רֹקַח מַעֲשֵׂה רוֹקֵחַ, מְמֻלָּח, טָהוֹר קֹדֶשׁ (שמות ל-לה). פיטום הקטורת הנו תהליך עשיית הקטורת והקרבתו בכל יום בבוקר ובערב בבית המקדש ע"י הכהן הגדולונקרא פעמיים בתפילת שחרית ופעם אחת בתפלת מנחה שבכל יום.לפי הספר הזוהר וספרות המנהגים, אמירת פיטום הקטורת הינה סגולה לעצירת מגפה, על פי הכתוב (במדבר יז, יב-יג): וַיִּתֵּן אֶת הַקְּטֹרֶת, וַיְכַפֵּר עַל-הָעָם. וַיַּעֲמֹד בֵּין-הַמֵּתִים, וּבֵין הַחַיִּים, וַתֵּעָצַר הַמַּגֵּפָה.
משמעות ראשי תיבות הוא טיהור המים ע"י המלח ובעצם טיהור הקושי והרוע ע"י המלח.

מסומך תהילתי
לתקווה ולרחמי עמי
מעתה ועד עולם אשרי אביר יעקב.

מילות עידוד לכוחו של הבורא ולשמירתו של העם מאהבה ומרחמים.


תקשור - מדרש נבוכים

אבותייך כעזר לימים
לימי  גאולה.
דרוש אדם
אמת  ומגן לאחריך.
ממדרש נבוכים
לנהוראי ולמפתח צרוף
נשמתך באלוהי אבותייך
לאות ולרחמים
אחת היא

פרוש
מסר התקשור התקבל בראש חודש אדר שהוא החודש השישי למניין בריאת העולם והחודש האחרון בחודשי השנה למניין שמונים מניסן. מקור השם אדר בבבל שבה 'אד"ר הוא שם של אל. חודש אדר מדבר על הניסים שהיו לעם ישראל ועל השמחה שהינה הבחירה שעלינו לעשות בכל יום. המסר בשיר מדבר על זכותו של היחיד ושל הכלל שהוא עם ישראל לגאולה ושינוי בזכות חסדי אבות. לזכות האבות יש כוח של שמירה וחסד לכל הימים .זכות שמשמשת "ביטוח" ליחיד ולעם ככלל. מדברים רבות על ימי הגאולה והציפיות לימים אלו רבות.

אמת  ומגן לאחרייך פנייה לאדם ליחיד שמרכיב את הכלל. נדרש מהאדם ,מהיחיד לקדם את יום הגאולה בדרישת האמת. ראשי התיבות של המילה אמת הם  .."אשר ברא אלוקים לעשות.."האמת היא כוח בשמירת האמונה באלוקים ובמצוותיה ונבראה ע"י הקב"ה מראשית הימים. העשייה של היחיד בונה את העשייה של הכלל ומכאן גאולתו של היחיד היא הגאולה שלהעם כולו. עשייה זו תשמש את האדם כהגנה. ולאחריך–כל מעשינו משמשים אותנו לעתידנו. כל מה שנעשה מקדם את ההמשך וזה מחזיר אותנו לזכות אבות שניתנה לעם ישראל בכוח אבותינו.

ממדרש נבוכים- מורה נבוכים הינו ספרו של הרמב"ם שעוסק בתכני הדת: שלילת הגשמות מהאל, נבואה, השגחה, טעמי המצוות, תורת המדינה ובריאת העולם ומוסריות כלל אנושית. מהיחיד נדרשת למידה בתכנים אלו ע"מ לקדם את הגאולה האישית והכללית של עם ישראל.

לנהוראי ולמפתח צרוף מוזכר כאן עוצמתו של האור האלוקי והצירוף הרוחני שלו. האור האלוקי נקשר לידע הנסתר מעינו של האדם הארצי ידע שקיים רק בקודש הקודשים. ידע שחורג מגבולות הזמן ושמור בידי שומריו של הקדוש ברוך הוא.(המלאכים,והצדיקים).
נהורי הוא שמו של הצדיק מאיר בעל הנס.מאיר בעל הנס ידוע באורו ובחוכמתו שהאצילה על הרבים. שוב חוזרים לכוחו של היחיד שבמעשיו משפיע על הכלל.
ולמפתח צרוף
נשמתך באלוהי אבותייך-

המפתח הוא הסוד של האור האלוקי. מבנה נשמתו של האדם מורכבת מהאנרגיה האלוקית ויש לה חלק מהידע הנסתר.ידע שנגלה בלמידה ובמעשה. לכן המסר חוזר ומדגיש את כוחו של היחיד על הכלל.

לאות ולרחמים
אחת היא

כוח הבריאה והקשר בין האדם לאלוקים מושתת על ציווי ורחמים ביחד. על האדם לקיים ואלוקים במקביל שומר ומחייה.

 

רוצים לקבל את כל המדריך השלם של המסרים - הרשמו לרשימת התפוצה
עושים טוב לנשמה
וקבלו חינם את המדריך של תקשורי מסרי הנשמה ועוד דברים מקסימים!!

 

 

לפנייה אישית ודיסקרטית

אנא רשמו את שמכם.
אנא רשמו מספר טלפון.
אנא רשמו כתובת אימייל תקנית.
Email Bate
Invalid Input

זהו שדה חובה
אנא צרפו אותי לניוזלטר

moviestill

newsletter

ממליצים

טיפים לרוחניות

 

טיפול בקריסטלים– אבני החן של הנשמה
טיפול בקריסטליםקריסטלים משמשים לצורך איזון הצאקרות מרכזי האנרגיה בגופינו, שחרור ומילוי הצ'קרות, התפתחות רוחנית, מדיטציה תקשור, סיוע והקלה במצבי גוף-נפש שונים ועוד.במאמר זה אנסה לסקור חלק קטן מהקריסטלים וייעודם וכן כיצד מטהרים קריסטלים.להמשך קריאה טיפול באבני קריסטלים...

פעילות אחרונה

מצא אותנו בפייסבוק

מצא אותנו בפייסבוק

דפנה - צור קשר

054-4515930

קבלת קהל
תל אביב - מרכז שרון ושפלה
גן יבנה - דרום ושפלה
באר שבע - דרום

בדיקת התאמה זוגית חינם

ייעוץ תקשור בטלפון

סדנת זימון זוגיות - בשביל הטבעת

הזמנת תקשור אישי בכתב

לפגישת ייעוץ זוגי רוחני

פורומים רוחניים

מומלצים

ענן תגים