שבת, מאי 30, 2020

בס"ד

חייה הנצחיים של הנשמה וגלגולי נשמה

מחזורי הלידה בגלגול נשמות 

טיפול בשחזור גלגולים

חייה הנצחיים של הנשמה מתבטאים בחזרות לחיים הגשמיים במחזורים של לידה וחזרה לעולם הנשמות במות הגוף הפיזי והמעגליות מסתיימת רק לאחר שהנשמה זכתה לסיים את אשר נדרש ממנה. באחד התיקשורים שקיבלתי הוסבר לי שהנשמה אמורה לחוות חיים ב-7 עולמות שונים שבכל אחד מהם היא תחווה מספר גלגולים. מטרת הנשמה היא לסיים את השיעורים שנדרשו ממנה כאשר היא יכולה לסיים זאת במספר גלגולים לא ידוע. כאשר הנשמה מגיעה לחיים באחד מהעולמות /יקומים היא באה עטופה באנרגיות שמצביעות על התיקונים שהיא חוותה במהלך גלגוליה.גלגול נשמות - מאמר על חייה נצחיים של הנשמה
המאמר יעסוק במעבר הנשמה בגלגולים השונים לעולם הגשמי. בכל גלגול הנשמה חוזרת עם תבנית שונה ומכילה מטרות שונות ואנרגיה אחרת שמושפעת מהיעדים שלה בגלגול הנוכחי והלמידה שלה בגלגול הקודם. הנשמה ממשיכה להיות מחוברת לתבנית הבסיסית שממנה יצאה מבסיס הנשמה ,קשר נשמר מרגע ההתעברות בחיים בעולם הפיזי ולאחר המוות בעולם הנשמות.
הנשמה מהווה תדר אנרגטי שמורכבת גם מצבע, צורה וקודים מסוימים המבדילים אותה מנשמות אחרות. לכל נשמה יש מטרות שעימן היא באה לחיים שילוו אותה במימוש חייה הפיזיים. הנשמה תעזר במימוש יעדיה גם בקשר לבסיס הנשמה, ישויות אור אלוקיות ובורא עולם. הנשמה מתנהלת בנפרד מהגוף הפיזי בעת התנתקותה מהגוף בשינה, מדיטציה ותפילה לשם למידה וקבלת מידעים שמזינים אותה בחיים הפיזיים.

להמשך המאמר על חייה הנצחיים של הנשמה - המהות של גלגול נשמות

רשימת ייעודים

 לנשמה קיימים רשימת יעודים לחיים הנוכחיים שהיא אמורה לסיים, יעדים אפשריים אחרת היא לא הייתה מקבלת אותם על עצמה. בחירת היעודים מתרחשת בטרם הלידה ורק לאחר מכן הנשמה בוחרת את הגוף שאליו תחזור ואת הוריה .מימוש כל יעוד בפני עצמו מייצר אנרגיה שעולה לבסיס הנשמה ומזין אותה ובסיס הנשמה שואף להגדיל את האנרגיה שלו ובכך שואף להגיע לסיום תהליך גלגול הנשמות עבור בסיס הנשמה וסגירת המעגל האנרגטי הפנימי שלה שבשלב הסופי של סגירת המעגל בסיס הנשמה עולה תדר ונסגר. בסיס נשמה שנסגר הופך לישות אור, או מצטרף למעגל הנשמות שמזינות את הבסיסים האחרים בעולם הנשמות.
האם המעוברת מקבלת אחריות לנשמה שאמורה להיוולד והנשמה מחליטה האם לחזור לעולם הפיזי בזמן הלידה או לחזור כאנרגיה לעולם הנשמות. חלק מהמידע במאמר זה מבוסס על מסרים מעולם החלומות ומידע רוחני קדום. החלומות במאמר יעסקו בתהליך ההתהוות של הנשמה בטרם הלידה המשך במהלך ההיריון ודרך תהליך הלידה ומהלך החיים בעולם הגשמי.
החלומות המובאות במאמר זה מהווים רמה מאוד גבוהה של רוחניות וחלק מההסברים לחלומות מפרט יותר על עולם הנשמות ותהליכי הנשמה.

חלום על מבנה הנשמה

חלום – "אני רואה את עצמי לא בתור בן אדם, אני ועוד עשרות אנשים נשמות אבל הצורה שלנו נטולת גוף .. כל הנשמות זזות לאט לאט מצד אל צד, היה שקט נוראי"
פירוש
– החולמת חוותה את יציאה מהגוף וכניסה לעולם הנשמות ששם הנשמה מצויה כאנרגיה ובעלת צורה לא מוגדרת להבדיל מהחיים הפיזיים שהנשמה עטופה בגוף. השילוב בין הגוף לנשמה מייצר אנרגיה המתאימה רק לחיים בעולם הזה.

בחירתה של נשמה

חלום – "לפני שמונה שנים הייתי בהריון שלישי והפלתי.בחלום ראיתי את העובר בא אלי ומספר לי שבורא עולם לקח אותו בגלל המעשים של אביו"
פירוש – הנשמה בחרה לא להמשיך את החיים בעולם הזה והבחירה הייתה בהחלטת של בורא עולם. הנשמה לא עצמאית בהחלטותיה ויש לה מנחה והנחיות שמובילים אותה לתהליכים שהיא צריכה לעבור. תהליכים שהם "תיקונים" שמטרתם שינוי התדר הנשמתי של הנשמה. החולמת פוגשת את הנשמה של עוברה שמסבירה לה את הסיבות שבגינן לא נכנסה הנשמה לעולם הזה. הנשמה של העובר הייתה שייכת לשני בני הזוג ולכל מעשה שאנו עושים יש מחיר ותשלום. התשלום הוא אנרגיה שמזינה את הנשמה. ההפלה וחזרת הנשמה לעולם הנשמות הייתה אנרגיית תיקון שחזרה למעלה והזינה את שני הנשמות של החולמת ובעלה.

חלום על השלבים שעוברת הנשמה לאחר המוות

חלום – "חלמתי שאני נמצאת בטבע ורואה אנשים מתגלגלים ונופלים על סלעים ומתים מולי. כל הנשמות נמצאים בסירים רותחים בשורה .אני נמצאת על הרצפה ומרימה כמו סורגים מהרצפה שכל אחד מהסורגים הללו היא נשמה. כך אני מצליחה להציל נשמות"
פירוש
– החולמת מתארת מצב שמתרחש בעולם הנשמות שחרוטה בזיכרון הנשמתי שלה. לכולנו יש זיכרונות כאלו שטבועים בנו. תפקידה של החולמת כנשמה היה לטפל בנשמות חדשות והחולמת מתארת שלבים בתהליך שעוברת הנשמה לאחר המוות. הסלעים מהווים חומה שהנשמה צריכה לעבור לאחר המוות מאחר שהמעבר לעולם הנשמות אינו קל והדבר משול בחלום לעולם שמוקף בהרים וסלעים ועל הנשמה ללמוד לעבור את חומת הסלעים. לאחר המעבר הנשמות עוברות תהליך של ריתוך שהוא שלב של הארה מאוד גדולה שהנשמה חווה. בשלב הריתוך הנשמה לומדת להתנתק מהגוף ונשארת
אנרגיה של חום. לאחר מכן הנשמהעוברת סינוןשאותה החולמת מגדירה " בסורגים ". שליפת הנשמה מהסורגים הוא התפקיד של החולמת בעולם הנשמות.

חלום על בחירת הגוף המתאים לנשמה טרם ההתעברות

חלום – " חלמתי שאני חיה כאישה בוגרת במעין קהילה שבטית עם ראש השבט. בכל מריבה בין אנשי השבט הוא היהעושה מעין עצירה והנשמות שלנו היו עולות למעלה וממוקמות כפנים בתוך בלון . לאחר מכן הוא מסדר את הבלונים של כולנו ועורך משפט, בודק טענות כל נשמה, שומע את הצד שלה בנושא , מוכיח אותה ומעביר אותה לצורת חייםאחרת . לאחר שהוכיח כל נשמה והעביר אותה הלאה הוא היה קורא לי- (שימשתי כעוזרת) וכשאני מתקרבת אליואני לובשת צורת גוף מחדש ומחבקת אותו בחום גלגול נשמות - מאמר על חייה נצחיים של הנשמהוהוא אומר לי שגם אותי הוא צריך להמשיךלהעביר הלאה משום שאני צריכה להמשיך לעשות את אשר אני עושה למען האנשים . אני מבינהולפני שאני ממשיכה לצורת החיים החדשה מס´ נשים המוכרות לי מהמציאות היומיומית שליכנשים טובות, בעלות מידות חשובות של איזון נפשי וחכמת חיים (כאימי) עורכות לי סדרבחפציי ובכוננית המגרות שלי ומרכזות את כל החפצים שהן חושבות שאני מוכרחה לקחת ואתאילו שאני לא מוכנה לוותר עליהם- במגירה אחת . ואז אני מוצאת את עצמי בחיים אחרים"
פירוש
– בחלום מסבירים לחולמת תהליך שהנשמה עוברת בעולם הנשמות. הנשמה עוברת סדרת חיים בגוף כדי ללמוד לרכוש דפוסי נשמה והבלונים שהחולמת תארה מהווים את הכלי שבתוכו ממוקמת הנשמה במהלך שהותה בעולם הנשמות.
תהליך המשפט – הנו הכוונה/הדרכה שהנשמה עוברת מול המדריכים שלה.
חדירת הנשמה לגוף – מתרחשת לאחר הלידה אבל בחלום מראים לנשמה ת הגוף המיועד לה, מי יהיו הוריה ומה יהיה אורח חייה כדי שהיא תדע ותבחר את הגוף המתאים לה מכל. החלום מראה על רמת הנשמה של החולמת ועל כך שייעודה הוא להדריך וללוות אנשים.

חלום על חזרתה של הנשמה לעולם הזה

חלום – "חלמתי שאני הולכת עם אחותי ז"ל לנופש ונותנת לה לשמור על בני וכשאני חוזרת אני רואה אותה בתוך הבריכה לבדה ושואלת אותה היכן בני? היא עונה לישבבריכה ואני מסתכלת בבריכה ורואה את בני בקרקעית הבריכה(בני בן חודשיים), נבהלת ואומרת לה שתוציא אותו מהר כדי שלא יטבע, היא מרגיעה אותי ואומרת לי לא לדאוגושלא יקרה לו כלום, אני מבקשת ממנה להוציא אותו והיא מוציאה לי אותו ומוסרת לי אותו, אני מחזיקה את בני ורואה שהוא בסדר. אנחנו הולכות ביחד ומגיעות למין אולם סגור ובכלמקום יש מים על הכורסאות על הרצפה, אנחנו צפות מעל המים (בשכיבה) ומנסות להגיעלמקום יבש ולא מצליחות. האווירה היא אווירה נעימה ושמחה , אנחנו צוחקות שאנחנו לאמצליחות להגיע למקום יבש"
פירוש
–החולמת מגיעה למקום שבו נמצאת נשמת אחותה ז"ל. במקום שהוא לא בעולם הזה הכל מים שמסמלים את צורת האנרגיה שנמצאת סביבה. הפחד של החולמת שמה בנך "טובע" הוא בגלל שהיא לא מכירה את עולם הנשמות, ואת העולם שבנה בא ממנו. המסר בחלום שנשמת בנה הגיעה לעולם באמצעות נשמת אחותה ולכן הוא מתנהל עדין לפי עולם הנשמות. הוא חי בחלום מתחת למים. הרגע שבו אחותה ז"ל מוסרת לה את בנה הוא הרגע שבו משתרשת נשמתו בעולם ושהיא שומרת עליו ואחראית עליו ושהגעתו לכאן תלויה בה. החלום מתאר את הקשר שלנו עם עולם הנשמות את צורת חייהם כנשמה בעולם הבא ואת ההמשכיות של אותן נשמות חדשות בעולמנו.

חלום על זיכרון הנשמה וחזרה לחיים לתיקון

חלום – "אני רווקה וחייה בזוגיות בחלום מסיבה שאיננה ברורה לי אני יודעת שהנשמה שלי עזבה אתהגוף ה"רגיל" שלי. בחלום הגעתי למקום כלשהו ואישה ששימשה כמדריכתי הסבירה לי שנשמתי נולדה מחדש לגופי, כל הזיכרונות והתחושות שלי נותרו ובעצם הנשמה הנוכחית שלי הייתה "תקועה" בגוף צעיר בהרבה דבר שהקשה עליי מאוד כי הייתי מוגבלת בכלההגבלות של גיל צעיר. נאמר לי שהייתי צריכה לעשות "תיקונים" בחיי ובעצם ניתנה לי כעת הזדמנות נוספת לעשות זאת, למרות שכבר חייתיאת חיי ובעצם נאלצתי לחיות אותם בפעם השנייה ולחוות חוויות שונות בפעםהשנייה.
בשלב כלשהו בחלום גם אחותי ואימי היו שם ומשום מה נאלצנו כולנו להינשא אך הגבר לא היה ידוע ואני זוכרת שאני סירבתי לעשות זאת והוסבר לי שזה חלקמה"תהליך". בזמן הזה היינו בחדר גדול בו היו עשרות נשים שאינני מכירה לבושות בשמלותכלה ומוכנות להיכנס לפי התור להינשא לגבר זר. בסוף החלום הייתי צריכה לעשות מספר מטלות כדי "לסיים את התהליך" אני זוכרתשבחלום הרגשתי שאני בוגרת בהרבה ממנה שהגוף שלי והדבר העיק עליי מאוד, הרגשתילכודה בתוף גוף "לא נכון" ורציתי לסיים כבר עם המשימות כדי שאוכל לחזור לגוף האמיתישלי למרות שלא הייתה לי כל הבטחה שזה יקרה"גלגול נשמות - מאמר על חייה נצחיים של הנשמה
פירוש –השלבים בחלום מתרחשים בעולם הנשמות והחולמת שמצויה כנשמה מתארת את המעבר מחוויית הנשמה. כאשר הנשמה עוזבת את הגוף לאחר המוות היא עולה ומתקדמת לשלבים שנדרשים ממנה בדיוק כפי שתינוק נולד ומתפתח כאן לאדם מבוגר מתחתן ומביא ילדים. הנשמה חיה חיים שונים בעולם הנשמות והמוות מהווה עבור הנשמה סיום תהליך של תיקון וכניסה לתיקון חדש. תהליך הלמידה למעלה חוסך מהנשמה לעבור ביקום הפיזי תיקונים נוספים ולמעשה הנשמה יכולה להימנע מלהגיע לגוף. בעולם המעשי החיים הרבה יותר קשיים והנשמה כבולה לגוף בכללים נוקשים יותר מעולם הנשמות. החלום הוא רענון הזיכרון הנשמתי שלה שחשיבותו היא התובנות שהנשמה העכשווית שלה מבינה וחזרתה לחיים העכשוויים לשם תיקון שלא צלח בחייה הקודמים. החולמת ניסתה מס' פעמים לתקן את התיקון שנדרש ממנה אך היא לא הצליחה ולכן אימה ואחותה חזרו לחייה הנוכחיים כדי לקבל את עזרתן. החתונה למעלה מראה את התיקון הנדרש ממנה בחיים הללו שזה בבחירת הזיווג בחייה .

לסיכום
הנשמה מהווה תדר אנרגטי שבכל גלגול משנה את התבנית שלו. בכל שלב הנשמה מעשירה את בסיס הנשמה עד לשלב הסופי שבו בסיס הנשמה ייסגר או יעזור לבסיסי נשמה אחרים להשלים את ייעודם. רשימת יעדיה של הנשמה נקבעים לפני הגעתה לעולם בגלגול הנוכחי ומהווים אנרגיה שמוזרמת לבסיס הנשמה. אז אם חלמתם חלום רוחני נסו להבין האם המסר קשר לעולם הנשמות ומה הייעוד שעליכם להשלים.

לפנייה אישית ודיסקרטית

אנא רשמו את שמכם.
אנא רשמו מספר טלפון.
אנא רשמו כתובת אימייל תקנית.
Email Bate
Invalid Input

זהו שדה חובה
אנא צרפו אותי לניוזלטר

moviestill

newsletter

ממליצים

טיפים לרוחניות

השינוי מורכב מהרבה שינויים קטנים
module-title-icon
כשקשה לך ראי את הדברים המוצלחים שהצלחת להשיג עד כה בחייך
module-title-icon
אם תלמדי לראות את הדברים הטובים שעשית בחייך עד כה תרגישי שמחה
module-title-icon
קבלי את הבוקר בהודיה ובשמחה

כל יום הוא יום חדש

פעילות אחרונה

מצא אותנו בפייסבוק

מצא אותנו בפייסבוק

דפנה - צור קשר

054-4515930

קבלת קהל
תל אביב - מרכז שרון ושפלה
גן יבנה - דרום ושפלה
באר שבע - דרום

בדיקת התאמה זוגית חינם

ייעוץ תקשור בטלפון

סדנת זימון זוגיות - בשביל הטבעת

הזמנת תקשור אישי בכתב

לפגישת ייעוץ זוגי רוחני

פורומים רוחניים

מומלצים

ענן תגים