שני, יולי 06, 2020

בס"ד

גלגול נשמות מאמר תהליך חוויית המוות בעולם הרוחני

מבוא לחוויות המוות בגלגול נשמות

שחזור גלגולים - תיאור חווית המוות בעת גלגול נשמותחלומות מהווים מסר חשוב עבורנו. חלקם של מהמסרים מהווים נדבך חשוב בחוויות המוות שלנו בחיים מגלגולים קודמים או לחיים העכשוויים. קיים קשר הדוק בין החלומות שלנו לתהליכים שונים שהנשמה חווה וחוותה בעבר. מסר בחלום מגיע דרך בסיס הנשמה לתת המודע.חוויית המוות כפי שאתאר בהמשך המאמר הנו תהליך הדרגתי המכיל מספר שלבים. תהליך המוות המתחיל במסרים לתת המודע המגיעים בעיקר בחלומות נמשך דרך המוות הפיזי של הגוף ועד להיפרדותה של הנשמה מהעולם הנוכחי ועלייתה חזרה לעולם הנשמות לצורך שלב הלימוד. במאמר זה אנסה להבהיר לקורא מהי חווית המוות וזאת בניגוד לחלומות על גלגולים קודמים שבקרוב אצא במאמר נוסף בתחום שיכיל דוגמאות רבות.

רקע לעולם הנשמות
השלבים בחוויות המוות דרך מספר שלבים שבהם הנשמה עוברת עד לשלב השחרור הסופי:
שלב הידיעה הרוחנית לתת המודע
שלב המוות הפיזי

שלב ההיפרדות של הנשמה מהגוף הפיזי
שלב השחרור והלמידה של הנשמה
סיכום חווית המוות
יצרית קשר לטיפול וסדנאות

להמשך קריאת המאמר בנושא תהליך חווית המוות בעולם הרוחני - גלגול נשמות

 רקע לעולם הנשמות

השלבים בחוויות המוות דרך מספר שלבים שבהם הנשמה עוברת עד לשלב השחרור הסופי:
שלב הידיעה הרוחנית לתת המודע
שלב המוות הפיזי
שלב ההיפרדות של הנשמה מהגוף הפיזי
שלב השחרור והלמידה של הנשמה
סיכום חווית המוות
יצרית קשר לטיפול וסדנאות

רקע לעולם הנשמות

קיים תהליך מחזורי של שדרוג הנשמה עד להפיכתה למדריך אור באמצעות שינוי תדרי בסיסי הנשמה. עולם הנשמות שלמעלה מורכב מבסיסי נשמה שמהם יוצאים רסיסי נשמות חזרה לעולם הזה לגוף הפיזי. רסיסי הנשמה יורדים לעולמנו במטרה לשדרג את התדר שעימו הם הגיעו לעולם הזה-לצורך תיקון.

בשעת הלידה הגוף הפיזי מקבל לתוכו את הרסיס הנשמתי . קבלת הרסיס הנשמתי לגוף הפיזי הופך את הרסיס הנשמתי לתדר עצמאי. מאותו רגע הרסיס הנשמתי מחובר לבסיס הנשמה ברמה לא מודעת. ברמה המודעת חלה מחיקה מאותם מידעים וזיכרונות שקיימים בבסיס הנשמה אולם בתת המודע נאגרים כל הזיכרונות וחוויות מכל אותם מערכות חיים שבסיס הנשמה ידע. על הרסיס הנשמתי לתפקד בשילוב עם הגוף הפיזי. ברגע המוות הפיזי רסיס הנשמתי עולה חזרה לעולם הנשמות לבסיס הנשמתי שממנו הגיע. רסיס הנשמה מחולל שינוי בתדר של בסיס הנשמה ומתחבר לבסיס הנשמה עד חזרתו שוב למימד הפיזי.

גם תהליך הלידה וגם תהליך המוות מאופיינים בסיום והתחלה חדשה בעולם אחר.
במאמר זה אנסה לתאר מהי חוויית המוות שקיימת בנו?
מה המשותף בין חווית המוות ללידה?
מהו תהליך המוות? מה לומדת הנשמה למעלה?
כמו כן אנסה לתאר את תהליך המוות מסיום החיבור לעולם הזה ועד לחזרת הנשמה לעולם הנשמות שלמעלה.

חוויות המוות

חווית המוות מהוות חוויה שאדם נדרש ללמוד ולעבור בכל גלגול בכל פעם מחדש. חווית המוות מלווה את הנשמה מהלידה ולאורך חייו הארציים של האדם. החוויה באה ללמד את הנשמה לגבי החיים כאן ומייצרת עבור האדם את הכוח המניע בחיים והרצון לחיות. ישנם אנשים שחוויה זו עלולה להעצים את הרצון לחזור לעולם שמעבר למקום שממנו הגיעה הנשמה.

המשותף לחוויות המוות והלידה:

שתי החוויות זהות באופן התמודדותה של הנשמה עם הניסיון שצברה במהלך גלגוליה הקודמים. בתהליך הלידה הנשמה בחרה את הגוף שאליו היא יורדת, את הוריה ואת השיעורים הקרמתים שעליה לבצע בחייה הארציים. תהליך המוות הוא נקודת הסיום של הנשמה בחיים הארציים וחזרתה לעולם הנשמות. בנקודה זו הנשמה מודעת למהלך המתרחש וצריכה לאפשר למהלך להתנהל ללא התנגדויות.
התנגדות הנשמה למהלך הכניסה לעולם הזה מתבטא בהפלה, מום פיזי ברך הנולד או מוות בעריסה.
התנגדות יוצרת "קצר אנרגטי" שיוצר חוסר איזון ופוגם בסופו של דבר בגוף הפיזי. האנרגיה שמלווה את הנשמה לא מצליחה להיכנס באופן רצוי.

שלב ראשון שלב הידיעה הרוחנית – הנשמה מודעת לתהליך המוות

תהליך המוות הנו תהליך אנרגטי הדרגתי שבמהלכו מתקיימות דרכים שונות להגיע לידיעת האמת על רגע המוות. הנשמה יודעת על סיום חייו של האדם רבות לפני שזה קורה בעולם הפיזי. לא פעם אנו שומעים על מקרים שדווקא לאחר מותו של האדם מתברר שהוא חלם חלום שניבא את מותו. הנשמה מקבלת מסרים מלמעלה בעיקר בחלומות. לרוב האדם זוכר את החלום ומייחס לו משמעות רבה מאחר שהנשמה מבינה את המסר.

רובד החלימה מהווה את בית הספר לנשמה.

החלימה מהווה תדר אנרגטי שבו הנשמה חווה ולומדת את מירב שיעוריה לחיים הארציים כולל מהלך סיום חייה. החלימה או המסרים שמגיעים דרך החלום מהווים את השלב הראשון שבאמצעותו מודיעים לנשמה מלמעלה על המוות הצפוי לה. מראים לה את העולם שאליו היא תגיע ומרגיעים ומכינים את הנשמה מהפרידה מהעולם הגשמי. במהלך החלום הנשמה למדה בצורה אנרגטית מהו העולם שמחכה לה למעלה, מי ילווה אותה בעליה למעלה. היא סופגת את המסרים בתת מודע ומשתמשת בהן.
להלן דוגמא לתהליך המוות בשלב המודעות הרוחנית שהתקבל באמצעות חלום ומתאר את ההכנה הרוחנית ההדרגתית שהנפטרת קיבלה מלמעלה החלום מתואר ע"י בת משפחה.

תיאור החלום

החולמת לא איתנו כיום ואת החלום היא חלמה לפני מספר שנים בעת שהייתה צלולה ,רוחנית עם אינטואיציות מאוד גבוהות ורהוטה מאוד. את כל חלומותיה היא הייתה מתארת כפי שאדם מתאר נוף - צורות צבעים ריחות ה-כ-ל!

"היא רואה בחלום אדם דתי חובש מגבעת שחורה ופאות ארוכות מסולסלות שיחד איתו היא יוצאת למדבר. במדבר היא לא רואה אבן או עצים- רק אור, מלא אור, בצבע זהוב זהב מבריק. כל המדבר מחולק לגומות גומות ובאמצע שושנים אדומים עם ריח נעים. למלווה הדתי יש כד ביד והוא אמר לה שהיא צריכה להשקות את כל הגומות במדבר. היא ענתה לו שהיא לא יכולה כי זה מדבר גדול ויש לה בעיה בכף היד. (במציאות יש לה בעיה בכף היד). הוא מסביר לה שרק היא צריכה להשקות ורק היא תוכל להשקות את הכל. היא לוקחת את הכד והוא מתמלא במים ולאחר שהיא משקה הוא שוב מתמלא מחדש עד שספיקה להשקות את הכל.

הוא אומר לה די ושהיא צריכה לנוח ואחר כך אראה לך היכן הבית שלך. הם ממשיכים ללכת ובדרך היא רואה בנינים, אנשים, פועלים, אחד עובד בטיוח ושני בבנין כולם פועלי בנין ולכל אחד תלוי תיק בד עם אוכל. היא עייפה ואומרת לו: "אין לי כוח" והוא עונה: יש עוד הרבה ללכת וחייבים להמשיך". הם ממשיכים והיא רואה עוד בנינים והפעם בעלי מקצוע כמו נגרים ורצפים. היא שואלת:"יש פה בנינים אז איפה הבית ?

הוא עונה לה שזה עוד רחוק ויש עוד הרבה ללכת והם ממשיכים ללכת ולראות איזור של בתים גמורים שלא גרים בהם אנשים. פתאום הוא אומר לה: "את רואה את הבית המואר מרחוק"? "עד לשם אנחנו צריכים להגיע"!. הם מגיעים ורואים וילות יפות "עכשיו אנחנו צריכים להיכנס לשיכון שלנו" הוא אומר והם מגיעים לווילה יפה שממנה יוצא אדם שנראה כמו רב לבוש כולו בלבן גם הכובע והוא אומר לה: "התעייפת?, אבל עוד לא, אבל זה לא הזמן שלך להיות פה". תצטרכי לחזור להיכן שהיית אבל יש עוד דבר אחד שאת צריכה לראות וזה חשוב לך מאוד והוא מפנה אותה למדרגות והיא מסתכלת ורואה את שני הוריה האהובים והיא מסתכלת עליהם ואז הם נעלמו לה.

פירוש החלום

החלום משקף את הידיעה המקדימה של תהליך המוות. יש פער בין ההתרחשויות כי למעלה הזמן כלל לא קיים. כל עוד הנשמה לא מספיקה לממש את היעדים שלה בעולם הגשמי היא לא תעזוב אותו. ההחלטה על סיום החיים של האדם מגיעה מלמעלה מהקדוש ברוך הוא.לכל מעשה שהאדם עושה בחיים יש הסכמה ואישור. כל מעשה משדרג את הנשמה של האדם כשהמטרה להביאה למקסימום מבחינת מימוש מטרותיה. אותן מטרות שנקבעו עוד לפני ירידתה לעולם. לכן בחלום החולמת מתבקשת להשקות עד שמלמעלה יחליטו שדי לה. יש לה עדיין עבודה בעולם הזה .שהיא תסיים את עבודתה הזו רק אז תוכל לעלות לבית של הנשמה הגלובלית. הבית שהיא אמורה להגיע אליו לאחר המוות הוא בסיס הנשמה שלה. מראים לחולמת את הבית מרחוק והיכן יהיה מקומה . הלמידה של הנשמה היא בשלבים. כל שלב בחיים הוא שונה ובונה. גם שלב המוות הוא שלב שאותו הנשמה צריכה ללמוד. הנשמה הפיזית לומדת הרבה לפני המוות על המהלך של היציאה ועל העלייה למעלה לאחר המוות.

בחלום מסבירים לה ולכולנו את הצורך של החזרה הנכונה של הנשמה לבסיס הנשמה לצורך מימוש היעוד הנשמתי ולעשייה נכונה בעולם הגשמי ואת הצורך של הנשמה הפיזית ללמוד איך לחזור לעולם הנשמות ולהשתחרר מהגוף ומהעולם הגשמי. הדרך לשם עוד ארוכה כי גם לאחר המוות הנשמה עוברת תהליכים של למידה בעולם הנשמות עד שהיא חוזרת לבסיס הנשמה שממנו הגיעה לכאן.

נאמר לה שזה לא זמנה אבל הכינו אותה לפרידה מהעולם הגשמי. החלום מסביר שאנחנו מרבית הזמן מלווים ע"י נשמות גבוהות שהולכות איתנו ומדריכות את הנשמה הפיזית שלנו איך לחיות ומה לעשות כדי להגיע ליעוד הנשמתי שלנו. גם המוות שנראה לנו פתאומי ולא שקול הוא מתוכנן בקפידה ע"י מעלה והנשמה הפיזית יודעת על חזרה ולמדה על כך עוד הרבה לפני המוות.

שלב שני - שלב המוות הפיזי

בעת שחיי אדם מגיעים לסיומם הנשמה לומדת על מצבה החדש באמצעות הזיכרון המצטבר שלה על חוויות המוות בגלגוליה הקודמים. החוויה באה להזכיר לנשמה מהם השלבים הבאים שלה בעולם שמעבר ומהווה אנרגיה המלמדת את הנשמה את דרכה בעולם שמעבר. ישנן נשמות שמתגלגלות לאחר תקופה קצרה לעולמנו לעומת נשמות שלוקח להן תקופה ארוכה "לרדת" שוב לעולמנו

חווית המוות הינה חוויה של התנתקות הנשמה מהגוף. במהלך ההתנתקות חוט האור המקשר בין הגוף הפיזי לנשמה מתנתק ועולה למעלה. מאותו השלב הגוף הפיזי מפסיק לפעום, הלב פוסק, הדם מפסיק לזרום. שלב הקבורה ותקופת האבל הנם שלבים שמאפשרים לנשמה להבין מה קרה ולקבל הדרכה נכונה לחוות את הניתוק.

שלב שלישי - שלב ההיפרדות של הנשמה

לאחר המוות הנשמה חייה בשני עולמות - שני בועות. היא מרגישה שייכת עדיין לגוף ולעולם הזה ומצד שני היא נמצאת בעולם שהיא מכירה כבר עוד מלפני לידתה.המטרה שעומדת בפני הנשמה הוא ללמוד להיפרד מהעולם שלנו ומהאנשים שאליהם הייתה קשורה.

לנשמה קשה להיפרד מאחר שהיא עדיין חשה מחוברת לגוף הפיזי ועוברת שנה עד שנשמה מתנתקת וזהו אותו הזמן שלוקח לגוף לחזור להיות אפר. בנוסף לאנשים שקרובים לנפטר יש תפקיד חשוב בשחרור הנשמה מהגוף ומהחיים שהיו לה בעזרת התפילות והמצוות שהם לוקחים על עצמם עבור אותה נשמה.

שלב רביעי- שלב השחרור והלמידה של הנשמה

לאחר שהנשמה משתחרת ומתנתקת מהחיים שכאן היא עולה לרבדים אחרים שבהם היא לומדת ומתפתחת כנשמה. הדרך שבה הנשמה מתפתחת למעלה בונה לה את השלב הבא שלה בחזרה לכאן שוב לגוף, בהתפתחות לנשמה מדריכה או כמלווה נשמות בעולם שמעבר.

חווית המוות היא אחת מהשיעורים הקרמתים שיש לכל אדם. בעקבות הקושי של הנשמה להכיל את הפרידה מהעולם או להכיל את חווית המוות הנשמה חוזרת שוב ושוב לעולם הגשמי ורק בכדי לחוות נכון את חווית המוות. מאחר ואנחנו נשמות שהתגלגלו לחיים כאן מספר פעמים וחוו את המוות, על הנשמה להיות בשלה לקראת מות הגוף. היכולת של האדם להכיל את הפרידה מהעולם, לא להתנגד, להיפרד מהיקרים עוד בחייו, כל אלו משדרגים את הנשמה. סיבת המוות בהיבט הנשמתי. הדרך להגיע לשלב המוות הוא הבחירה מלמעלה.יש שמגיעים למוות באמצעות מחלה, שינה, תאונה או התאבדות. כל אחד מהתהליכים הללו שונה במהותו ומראה על רמת הנשמה.

מוות ממחלה- ישנם אנשים שמספרים שיקירם נפטר לאחר תקופה קצרה מאז גילוי המחלה. משמע שהדרך לסיום הייתה קצרה כי הנשמה לא נזקקה ללמידה מרובה. היא הייתה מוכנה לסיום כי רמת התודעה שלה הייתה גבוהה. לעומתה אותה קבוצה אחרת שמחלתן ארכה שנים. במהלך השנים הנשמה שלהם הצליחה לקבל אהבה וללמד את הסביבה הקרובה להן מהי אהבה ומהי נתינה. השיעור והלמידה היה עבור אותן אנשים שסבבו את הנפטר. הנשמה של הנפטר אפשרה לסביבה ללמוד ולשדרג את הנשמה שלהן באמצעות המחלה של הנפטר.
מוות שקט בשינה, תאונה הינו "מוות מתנה" שהנפטר לא היה זקוק ללמידה כי כל השיעורים שחווה בגלגוליו הקודמים שימשו אותו בחייו ואף תרמו לדרך המוות האחרונה.
מוות בהתאבדות הינו מהלך שבו האדם התערב בבחירה האלוקית וקידם את זמנו גם אם מבחינה נשמתית הזמן היה יכול להיות אותו תקופת זמן כי ייתכן שהאדם היה נפטר ללא ההתאבדות. את רגע המוות האדם בחר דבר שלא משרת את הכוח האלוקי.
מוות קליני הינה בחירה של הנשמה לחזור שוב לעולם הגשמי עם יעוד חדש. את היעוד הראשוני הנשמה סיימה וקיבלה על עצמה במעמד שמים החלטה /יעוד נוסף לעצמה. לרוב אותם אנשים שחוו מוות קליני מגלים את יכולת התקשור והריפוי בהמשך.
מוות צמח הינו מצב של חיים ומוות במקביל. הנשמה נמצאת בשני רבדים מקבילים ומחכה להוראה מלמעלה להתנתק מהגוף. במהלך הזמן שהאדם שוהה כאן בעולם הגשמי הנשמה שלו לומדת ומתפתחת ומשיגה הישגים שלא הצליחה להשיג עד המקרה.

סיכום חווית המוות בעולם הרוחני

המילה מוות מהווה מחסום לרבים מאיתנו אולם לאחרים מייצרת רצון לעשייה ולהספק בחיים. החלום מהווה ערוץ לתת המודע שלנו ויש להבדיל בין 2 סוגי חלומות שונים על מוות: חלום שמרמז על מוות קרוב ובין חלום שמתאר מוות מגלגולים קודמים (שאינו מתואר במאמר הנוכחי אלה יתואר במאמר הבא שאפרסם)

סוג הראשון כפי שמוסבר במאמר מדבר על הצורך בהכנת הנשמה על סיום חייה הפיזיים. בהכנה יש למידה והקניית תובנות לנשמה .תובנות אלו מחלחלות בהדרגה ונטמעות בנשמתו של האדם כך שברגע המוות הנשמה משחררת את עצמה ונפרדת מהגוף הפיזי בהשלמה ובידיעה שיש חיים בעולם הנשמות, חיים שונים אך הם מוכרים לה לנשמה עוד לפני כניסתה לעולמנו.

חשוב להבין שלמימד הזמן אין חשיבות ויש שחולמים את החלום על הבנת מהו מוות 30 שנה לפני מותם. הידיעה שיש סיום לחיים הללו חשובה לנשמה ואף מדרבנת אותה לממש את ייעודיה בחיים הללו. דוגמא לחלומות אלו הוא בחלום שהוזכר למעלה על אותה אישה שחלמה על "הבית שלה למעלה" הרבה לפני מותה.

הקדמה למאמר הבא על חוויות המוות מגלגולים קודמים:

אם חוויתם חוויה של חלום על מוות או עלו לכם זיכרונות ממחזור חיים לא מוכר דעו לכם שתת המודע שלכם התעורר. תחילה עצה לי אליכם לאחר שתקבלו רשמים מחיים אחרים רשמו אותם במחברת והיפרדו באהבה ומחילה מאותם רשמים. שחרור באהבה יחולל בכם שינוי בחשיבה ובהתנהלות היומיומית ובהתנהגות. חווית מוות שאינה נפתרת בחיים הנוכחיים או בחיים קודמים מייצרת פחד והפחד מייצר חסימה ושיתוק.

פרפרים המרחב הרוחני - בהנהלתה של דפנה ביסמוט מטפלת הוליסטית רב תחומית ומדריכה רוחנית מתמחה: חלומות,הילינג, תקשור, שחזור גלגולים, דמיון מודרך, חשיבה חיובית, מודעות עצמית, אנרגיות, קריסטלים ותמציות. דפנה מרצה בתוכניות רדיו וטלוויזיה ומנחה פורומים מובילים בנושאים של הרפואה האלטרנטיבית. הוגת רעיון "מסרים בגוונים" המשלבת יכולות תקשור בפענוח החלומות. ממציאת שיטת ה- "שחזור קריסטלי" שמהותו שחזור גלגולים באמצעות שילוב של קריסטלים וגבישים בתהליך. מלווה ומדריכה להעצמה אישית.מקיימת סדנאות מיוחדות.

לפורום שחזור גלגולים

סדנת טיפול בשחזור גלגולים

לפנייה אישית ודיסקרטית

אנא רשמו את שמכם.
אנא רשמו מספר טלפון.
אנא רשמו כתובת אימייל תקנית.
Email Bate
Invalid Input

זהו שדה חובה
אנא צרפו אותי לניוזלטר

moviestill

newsletter

ממליצים

טיפים לרוחניות

מסע אסטרלי - התחברות ממדי הנשמה
מאמרים רוחניים פרפריםהנשמה הפיזית הנה רסיס של הנשמה גלובלית. מסע אסטרלי הנו תהליך שבו הנשמה הפיזית מתחברת לנשמה הגבוהה האם שנמצאת בעולם הנשמות. הנשמה הפיזית עוברת בתהליך זה את המרחב האנרגטי של הגוף הפיזי למרחב אנרגטי שונה. המרחב האנרגטי האחר הוא מימד ששונה מהמימד שאנחנו מורגלים אליו
להמשך קריאה מסע אסטראלי...

פעילות אחרונה

מצא אותנו בפייסבוק

מצא אותנו בפייסבוק

דפנה - צור קשר

054-4515930

קבלת קהל
תל אביב - מרכז שרון ושפלה
גן יבנה - דרום ושפלה
באר שבע - דרום

בדיקת התאמה זוגית חינם

ייעוץ תקשור בטלפון

סדנת זימון זוגיות - בשביל הטבעת

הזמנת תקשור אישי בכתב

לפגישת ייעוץ זוגי רוחני

פורומים רוחניים

מומלצים

ענן תגים