רביעי, ספטמבר 23, 2020

בס"ד

תקשור \| מסרים של מדינת ישראל כפי שהתקבלו בתקשור \| מתקשרת דפנה

מסרים שירי תקשור פרק מסרים למדינה

תקשור מסרים למדינת ישראל

שיר תפילת תקשור

הפרק הנו חלק ממכלול של מסרי תקשור שהתקבלו ע"י דפנה ביסמוט ,מתקשרת שמייעצת באמצעות תיקשור, ועוסק במסרים שקשורים למדינת ישראל.
המסרים שהגיעו ועוסקים במדינה הם תקשורים שבאים להציג בפני הקורא את ההשגחה של הבורא ושמירת עם ישראל כעם. הצורך הוא לחיזוק האמונה והביטחון של העם .

מסרים שירי תקשור פרק מסרים למדינה

מסרים שירי תקשור - פרק מסרים למדינה

גבול אבות - תקשור על הברית לגבי ארץ ישראל
רקיע הברית - תקשור על מקומו של בית המקדש
מדברי הימים הכתובים - תקשור על בית המקדש בעקבות טיפול רוחני
תקשור ימי ההתנתקות - תקשור על ימי ההתנתקות מחבל עזה
הרב כדורי - תקשור על הרב כדורי הצדיק
אות על מצחך - תקשור על גלעד שליט

מטבעות חיי - תקשור לאדם אהוב שאיבד אישה

תקשור - גבול אבות:

על סלעי ומצודתי אשמור
כמגן צרוב הוא
מפני כל החומדים באדמתי
כבמעמד עמוד האש
תשמע שירת הים
ברוח תשא למרחקים
משם תקבץ את כל הנותרים על אדמות אחרים
לכאן,למצודתי.
בזמן מיוחד כבנים השבים לגבולם
ברכתי לכם היא,
כאב החובק בידיו עולליו.

פירוש
השיר מתאר את  משמעות א"י."גבול אבות" משמע הברית שכרת אלוהים עם אברהם אבינו בבחירת עם ישראל ושמירת העם והארץ מכל משמר. השיר מדבר על עקשנותו של אלוהים בבחירה שלו את עם ישראל כעם סגולה ומורה דרך לאחרים. הבחירה מוצגת בשיעורים ובהוכחות שהעם ומשה קיבלו במעמד יצירת מצרים.

כמגן צרוב הוא- אותה הגנה ששמורה לעם ישראל - מגן דוד .
מעמד עמוד האש
-שיעור בשליחות של משה להוצאת העם ממצרים מעמד הסנה הבוער הינו הוכחה למשה ולעם על כוחו של אלוהים ועל בחירתו בעם ובמשה . השיעור היה עבור משה ועבור העם.
תשמע שירת הים
-הוא שיעור נוסף בשליחות של משה שבו עמדה האמונה של משה והעם באלוהים. איך הם ינצלו מהמצרים?ואז הנס הגדול בקיעת ים סוף.
משם תקבץ את כל הנותרים על אדמות אחרים
-הקמת המדינה וקיבוץ הגלויות "למצודתי" שהיא א"י שהיא יציאת מצרים בפני עצמה רק בתקופה אחרת לגמרי.
בזמן מיוחד כבנים השבים לגבולם
-היא הברכה שניתנת לעם על שיבתו לארץ שהובטחה מימים ימימה לעם.

תקשור - רקיע הברית:

כמשמים נאמרו דברי אל
ראה אמר לאדם:
7 רקיעים יש ולאדם אחד
ביתי ברקיע החמישי קיים.
כחפור בין הרקיעים
בשעה של מריבה וזדון נבלע .
מחכה אני
למועד המיוחד
למסרה לכם בניי
כברית המתקדשת בשלמותה.

פירוש
השיר נכתב על מקומו של בית המקדש. נאמר שיש ישנם 7 רקיעים=רבדים. האדם נמצא ברקיע/רובד שנקרא הארץ. בית המקדש קיים בשלמותו ברובד החמישי.

השיר מתאר את הסיבה להשמדתו של בית המקדש.הוא נהרס ברמה הגשמית בגלל שנאת אחים אבל ברמה הרוחנית הוא נשאר בשלמותו ברובד החמישי. ישנו מועד מיוחד שיענה על כל התנאים שהעמיד הבורא לאדם שרק במימושם יוחזר בית המקדש לאדם.
החזרתו לארץ מקיים את הברית שכרת אלוהים עם אברהם ואבות האומה. לפי המדרשים אסור לאדם לבנות את בית המקדש בעצמו .
מחכה אני –
דבר הבורא לאדם.

תקשור - מדברי הימים הכתובים

מדברי הימים הכתובים
סימנים ואותות
נכללו בשרד.
כבימי קדם נחשפים
ממקורות מים ומרבדי אור
לכם בני מתגלים.
לימים נאספים אתם
לקהל אחד
ביום ובחודש כנאמר:
"וַיְהִי בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית, בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי--בְּעֶשְׂרִים בַּחֹדֶשׁ; נַעֲלָה, הֶעָנָן, מֵעַל, מִשְׁכַּן הָעֵדֻת."(במדבר י-יא)
לשחררכם בני בליעל גדול
ומחורבה להרחיב אדמתכם
"קוּמָה ה', וְיָפֻצוּ אֹיְבֶיךָ, וְיָנֻסוּ מְשַׂנְאֶיךָ, מִפָּנֶיךָ.  לו וּבְנֻחֹה, יֹאמַר:  שׁוּבָה לאלוקים, רִבְבוֹת אַלְפֵי יִשְׂרָאֵל"(במדבר י-לה-לו)

פרוש
המסר התקבל  באמצעות טיפול שבו חוויתי את בית המקדש את מעשי הזבח.  נאמר שהכל ידוע וכתוב.הכל מגיע בסימנים ואותות.כמו שבני ישראל במדבר זכו לראות את הסימנים והאותות אנחנו כאן בימנו מבינים את הדברים לעיתים בדרך הקשה.

השרד-היה בגדו של הכהן הראשון שהוא אהרון.השרד הלך עם העם ועם הארון הברית .השרד עצמו הכיל בתוכו דברים שמוחנו לא מסוגל להבין. קיומו של בית המקדש היה כשהשרד והארון היו ביחד.בנוכחות המיוחדת של שניהם זכה העם להגנה. בביאור מהם בגדי השרד לפי הרמב"ן בשמות לא-י:
שבתקופתנו זו עולים ומתגלים לנו מקורות שהיו חבויים שנים רבות.זה שהעניין מתחיל להראות ולהתגלות מרמז על ימי הגאולה של העם.ימי הגאולה מסומנים כימים לא קלים,עם למידה מרובה ,כאוס,מלחמה חוסר יציבות .
ביום ובחודש כנאמר: "וַיְהִי בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית, בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי--בְּעֶשְׂרִים בַּחֹדֶשׁ; נַעֲלָה, הֶעָנָן, מֵעַל, מִשְׁכַּן הָעֵדֻת."(במדבר י-יא).
נאמר שבשנה השנייה-כלומר עוברות שנתיים מאז המלחמה האחרונה (מלחמת לבנון השנייה)
"נַעֲלָה, הֶעָנָן, מֵעַל, מִשְׁכַּן הָעֵדֻת.." יש כאן רמז גדול לשמירה מלמעלה. באותם ימים של מסעו של עם ישראל לא"י תמיד היה מוזכר שמעל המחנה היה מצוי הענן שהוא רוח הקודש –אלוקים. ברגעי מלחמה מוזכר הפחד שהיה נסוך בעמים שנלחמו מול בני ישראל כשהבינו שהענן מעל המחנה זה היה הסימן שעם ישראל ינצח במלחמה.
לשחררכם בני בליעל גדול - ומחורבה להרחיב אדמתכם -
משמע שהמלחמה תסתיים בהרחבת שטחה של א"י ובניצחון ובהתקרבות לבורא. יש מגמה להחריב את א"י אבל כל זה קורה ההיפך. 

תקשור - תקשור ימי ההתנתקות ומה שלאחריהם

יש מי המסתכל מלמעלה ורואה
יש מי המסתכל מלמעלה ובוחן
יש מי המסתכל מלמעלה ושואל:
יש געגועים,יש זיכרונות,יש מאין?
יש ילד הזקוק לאימו
יש האדם המחובר לאדמתו.
הוא כמציין בבכי:
"את הנעשה אי אפשר להשיב"
ואתה עונה:
היכן הסימנים?
היכן היד המושיעה?
הוא שולח קרן אור למרחקים
ומאיר על האדמה את אורו.
כאומר רק כאן השמירה, רק כאן ההגנה.
כמבקש התקבצו לאחד במקום מיוחד זה.
כאומר ראה הבית, ראה את האדמה זה מקומך.
ואתה משיב לאחד המיוחד בתפילה ובקינה הנשמעת לרחוק

פירוש
כמפונת ימית לשעבר היווה תהליך ההתנתקות מחבל עזה את סיום התנתקות שלי  מימית  בחלומות חלמתי על הכניסה לעיר ימית ועל הדרך לביתי בימית. מספר ימים לפני ההתנתקות חלמתי בפעם האחרונה ששער העיר ימית סגור בשלשלאות ואז התקבל השיר תקשור. השיר מדבר על דו שיח של האדם עם אלוהים שרואה הכול. הדו שיח מתחיל בשאלה לעם לאחר ההתנתקות האם אתם מתגעגעים?. הבורא מסביר את הקושי בהחזרת שטחים באנלוגיה לילד שזקוק לאימו כך האדם מחובר לאדמה. נשאלת השאלה למה זה קרה ומה יהיה?
התשובה של הבורא היא באור שהוא שולח לעם ולאדמה בא"י. החשיבות היא בברית שנכרתה בין הבורא לאברהם שחיברה בין העם אליו ולמקום שהוא בא"י

תקשור - מסר על הרב כדורי ז"ל

לכו בני ושמעו דברי ואלמדכם
למקום מיוחד אקבצכם
מול נד אור עומדכם
בכפות רגליכם כאש מחלחלת בעצמותיכם
עוברת ומשרשת נשמתכם
להזכירכם אנשי מי הם
כגוף פועלת נשמתם
עוצמתה במעשיה, בברכותיה
כאור המחדש כל בשר חי
בכוח האמונה דרכם.
לכו בני והשכילו למצאם
כפה הם לתפילתכם.
כהוכחה לכם
צדיק מהו.

פירוש
בשיר תקשור התקבל ונכתב עבור הרב כדורי ז"ל.
בתקשור הרגשתי שאני רואה את הצדיק הרב כדורי עומד לידי כאנרגיה. הרעיון המסר בשיר הוא התקדשות העם במעמד הר סיני. חיבור הנשמה לאור היא סמל לכוח האלוקי ולאמונה.

להזכירכם אנשי מי הם-.אותם הצדיקים  הם נשמות שמודרכות ע"י הבורא כמשה רבנו .
הצדיק היא נשמה שמשרתת את הבורא והאי פועלת בגוף ומחוצה לו. העוצמה של נשמת הצדיק היא בברכותיו ובמעשיו לאדם. עוצמת עשייתו כנאמר בתקשור: כאור המחדש כל בשר חי.
המסר הוא לחפש את אותם צדיקים ולהיעזר בהם.

תקשור - אות על מצחך

מאת אלוקים קיבלתיך.
את שימך
רק אני ידעתי.
כאות על מצחך.
ידעתי,
כאם חנה שאלתיך מאלוקים
כאברהם
שאתה כחרב המתהפכת
מלמדני את צו החיים.
וְדוֹר רְבִיעִי, יָשׁוּבוּ הֵנָּה:  כִּי לֹא-שָׁלֵם עֲו‍ֹן הָאֱמֹרִי, עַד-הֵנָּה("(בראשית טו-יז)

פרוש
השיר תקשור נכתב על גלעד שליט. מלידתו אמו חשה שהשאילו לה את הילד  כי יש לו יעוד ואין לה שליטה עליו. תחושה זו ליוותה את שניהם והביאה לקשר המיוחד שלהם. לכן היא ידעה את שמו וזיהתה את היעוד שלו כאות שכתובה על המצח. יש משהו בידיעה הזו שמשתווה לחנה האם ולחרב המתהפכת. החרב המתהפכת מוזכרת בבראשית ג. החרב באה לשמור על אדם וחווה מפני עץ הדעת. ברגע שאדם וחווה טעמו מעץ הדעת הם למדו את צו החיים. צו החיים מכיל בתוכו את משמעות החיים כאן על האדמה ואת כוח היעוד והתיקון שעל הנשמה לעבור. הקושי שלי היה במסרים שהתקבלו בשורה האחרונה:
דרכו אנשים לומדים את צו החיים - יש קושי שעובר במשפחה כבר 4 דורות. קושי שמסתיים היום באמצעות גלעד.
הסיום הוא החזרה לארץ ישראל מהגלות-מהשבי - זה המסר שמילא את ליבי .

תקשור - מטבעות רוחי 

משחר סוד דברי אמ"ת נאמרו:
לדברי אחרית ימיים
שמור לך גולת ראשי
מטבעות רוחי נאספים זה לזה לאחד
לדברי אוסיף:
מגולית אור אחי
לשבי ישוחרר
אך נפשו אחת היא כאחות ורע ליתומים.
את אשר ביקשתי
לשחרר מסבל יקירי
לתת אור לנשמתם
כי באשר אבוא לאל
אשאר יקירתי,
כי בבת עינייך אהפוך מרגע אחד לעולם זך.
תאשר נשמתי את הנאמר
ביום עזוב ודל
לחלוקת אדמת אחיי
לא לכבשה נאמר אלא לחלקה בשווה
בדם ויזע
ובאהבת אחיי
נבנה ארמונותייך אלוהי.
ברוח זבח
ובאור טהרה לאדמתי אבנה.

פרוש
המסר הגיע בעקבות מפגש עם אדם יקר שאיבד את אשתו במלחמה והדברים שנאמרו כאן הם עבורו ועבור כולנו

משחר סוד דברי אמ"ת נאמרו:
לדברי אחרית ימיים
הדברים שנאמרים הם עתיקים ומשמעות המילה אמת היא : תהילים משלי ואיוב.

המסר בשיר מתחיל בצורך בלמידת האמת כלומר חוקי היקום והמצוות קיימים מימים ימימה. חוקי היקום הם האמת שעל האדם לפעול על פיה. האמת הזו הולכת עם האדם עד אחרית הימים עד ימי המשיח. אחרית זו הא גלגולה של הנשמה כשסוף הגלגולים הוא בימות המשיח.
שמור לך גולת ראשי
מרמז על המשקל של דברים אלו בחייה. כגולת הכותרת העיקרית בחייה.
מטבעות רוחי נאספים זה לזה לאחד מטבעות רוחי משמעותו שהנשמה עוברת את תהליך הפרידה מהעולם שלנו. זו דרגה שעל הנשמה לעבור בדרכה למעלה למקום רסיסי הנשמה שלה.

מגולית אור אחי
לשבי ישוחרר
אך נפשו אחת היא כאחות ורע ליתומים.

סיפור דוד וגולית  הינו סיפור של ניצחון החלש על החזק - השפע והתחכום אל מול הממסד הצבאי המקובל.
גולית נקרא גם איש ביניים - סוכם בין הפלישתים לבני ישראל, שגולית הוא נציג כמו קורבן של כל הפלישתים שתפקידו היה להיות קורבן להילחם את המלחמה במקום כל העם . שמואל א יז ט "אם יוכל להילחם...והיינו לכם לעבדים ואם אני אוכל לו והיכיתיו והייתם לנו לעבדים ועבדתם אותנו."  גלעד שליט הוא כמו קורבן שגורלו מוכרע במאבק מדיני ומאבקי כוח בין המדינות. נפשו משולה לעם ישראל שזו נשמה אחת אבל היתמות מדברת על תחושת הבדידות של עם ישראל בקהילה של שאר העמים. היתמות של העם תבוא לסיומה או תתכהה בחזרתו של העם לאמונה והתקרבותו לבורא עולם

את אשר ביקשתי
לשחרר מסבל יקירי

המוות הינו שחרור מסבל וזה מה שנשמתה ביקשה .יש כאן את הידיעה המוקדמת  על המוות הצפוי

כי באשר אבוא לאל
אשאר יקירתי,
כי בבת עינייך אהפוך מרגע אחד לעולם זך.
אבוא לאל
- מקומו הראשון של בית המקדש היה בבית אל שם מקומו של אלוקים. היא מסבירה שברגע שהיא הגיעה למשכנו של אלוקים היא החליטה להישאר שם. ההשארות שם עבור הנשמה זה זיכוך ואפשרות לחזרה לכאן שוב. היא מרמזת על חזרתה לכאן שוב כנשמה חדשה לאחותה.( כי בבת עינייך אהפוך מרגע אחד לעולם זך.)

תאשר נשמתי את הנאמר
ביום עזוב ודל.

אותו היום יום הפטירה היה יום עצוב ודל. זהו יום שהוא קשה עבור הנשמה

לחלוקת אדמת אחיי
לא לכבשה נאמר אלא לחלקה בשווה

מרומז כאן על חלוקת א"י לשתי חלקים שווים. כי מקור המלחמה הוא בעימות בין שני אחים. אכן עשיו ויעקב

בדם ויזע
ובאהבת אחיי
נבנה ארמונותייך אלוהי.
ברוח זבח
ובאור טהרה לאדמתי אבנה.

היא מזכירה את עניין השלום שיגיע לאחר מלחמות וממאמצים רבים להימנע מדם. לאחר ששני הצדדים יבינו שרק אנרגיית האהבה והחמלה תביא את השלום המיוחל רק אז יבנה בית האלוקים מחדש מטהרה ומקדוש האדמה.


רוצים לקבל את כל המדריך השלם של המסרים - הרשמו לרשימת התפוצה
עושים טוב לנשמה

וקבלו חינם את המדריך של תקשורי מסרי הנשמה ועוד דברים מקסימים!!

לפנייה אישית ודיסקרטית

אנא רשמו את שמכם.
אנא רשמו מספר טלפון.
אנא רשמו כתובת אימייל תקנית.
Email Bate
Invalid Input

זהו שדה חובה
אנא צרפו אותי לניוזלטר

moviestill

newsletter

ממליצים

טיפים לרוחניות

מחשבה בונה עשייה
module-title-icon
שאלי את עצמך אם את באמת מחפשת זוגיות?
module-title-icon
מהי הצלחה בעינייך?

 

פעילות אחרונה

מצא אותנו בפייסבוק

מצא אותנו בפייסבוק

דפנה - צור קשר

054-4515930

קבלת קהל
תל אביב - מרכז שרון ושפלה
גן יבנה - דרום ושפלה
באר שבע - דרום

בדיקת התאמה זוגית חינם

ייעוץ תקשור בטלפון

סדנת זימון זוגיות - בשביל הטבעת

הזמנת תקשור אישי בכתב

לפגישת ייעוץ זוגי רוחני

פורומים רוחניים

מומלצים

ענן תגים