רביעי, ספטמבר 23, 2020

בס"ד

תקשור \| מסרים של הנשמה כפי שהתקבלו בתקשור \| מתקשרת דפנה

מסרים שירי תקשור פרק מסרים לעם

תקשור ראי הנשמה

שיר תפילת תקשור

הפרק הנו חלק ממכלול של מסרי תקשור שהתקבלו ע"י דפנה ביסמוט ,מתקשרת שמייעצת באמצעות תיקשור, ועוסק במהות הנשמה.
הנשמה עוברת תהליך שלם החל מיציאה מבסיס הנשמה שמכילה בתוכה ניצוצות נשמה רבות שסיימו את התפתחותן בעולם הגשמי דרך תהליך למידה לקראת כניסה לגוף פיזי, לידה וחיים בעולם הגשמי, מוות הגוף הפיזי, עליה לעולם הנשמות , התפתחות בעולם הנשמות וחזרה לבסיס הנשמה הגלובלי עם תדר מפותח ומשודרג יותר. הכניסה לבסיס הנשמה הגלובלית מעשיר את בסיס הנשמה בידע ובתובנות מכל המהלך הלמידה שהיא חוותה.

מסרים שירי תקשור פרק מסרים לעם

מסרים שירי תקשור - פרק ראי הנשמה

מבוא לתקשורים על העם היהודי ותהליכי המשה
הנשמה
- תקשור על תהליך כניסת הנשמה לגוף
שמו של האדם - תקשור על חשיבות שמו של האדם לנשמה
מעולם נרנ"חי (נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, יהדות) - תקשור משמעות האותיות
רפואת האל - תקשור על משמעות נשמה
מסר ממיכאל – האור הפנימי באדם - תקשור
מסר ממיכאל – דלת האור - תקשור
מסר ממיכאל – האור הכול יכול - תקשור
קול ממעמקי הבאר - תקשור על עזיבת הנשמה את בסיס הנשמה
חוט השני בגופך - תקשור על מהות האדם
מתן החיים - תקשור על אנרגיות הגוף והנשמה
בית האלוקים - תקשור על גיסי אליהו ביסמוט ז"ל
הבן היקיר - תקשור של אם למלאך מיכאל
עולם רוחני - תקשור על מבנה עץ הספירות של הנשמה
פרח ופרי - תקשור על האדם כיציר האלוקים
מקווה מים - תקשור בעקבות טיפול רוחני
קודש בחירתך - תקשור על תיקון האדם


מבוא לתקשורים שקשורים לנשמה ולגלגול הנשמות

ברגע הלידה הנשמה חודרת לגוף הפיזי ומקנה לו חיים. הנשמה שחודרת לגוף היא רק ניצוץ אלוהי וחלק מתוך הנשמה כולה שנמצאת ברובד העליון הרוחני. הנשמה  ברובד הרוחני מכילה בתוכה ואוגרת את כל הגלגולים והחוויות שצברה.
לאחר מות האדם הגוף נשאר בעולם הגשמי והנשמה עולה .מטרתה לחזור לגרעין ולבסיס הנשמתי שלה שהוא שווה ערך לגן העדן. שם הנשמה שבעה ונחה. החזרה לבסיס הנשמה מתרחש רק שההדרכות האלוקיות מחליטות שהלמידה הסתיימה עבור הנשמה. החזרה לבסיס הנשמה משול לבריכה שמתמלאת במים .כל שלב של חזרתה של נשמה לבסיס הנשמה ממלא את הבריכה במים ומעשיר את תוכנה הפנימי.החזרה לבסיס הנשמה משדרג אותה. במאגר הנשמות הגרעינים הקיימים מתחדשים כל הזמן. לכל גרעין ממשיכים להתווסף רסיסי נשמות שמכיילים אותו שוב ושוב. המטרה של הנשמה הנה המידע שהגרעין מכיל שיכול לקדם אותה הלאה.
כאשר הנשמה חוזרת לבסיס הנשמה קיימת עבורה בחירה האם להישאר בבסיס או לחזור שוב לגוף חדש.
רובד החזרה והירידה לגוף גשמי הינו תהליך נוסף בפני עצמו. בתהליך קיימת לנשמה הבחירה האם להתחיל בחיים החדשים.

תקשור - הנשמה

שם מלמעלה כעושה המוטל עליה
יורדת באיטיות
כמתלבטת בכדאיות
הקול אומר :"ההחלטה כבר נעשתה וזה הזמן"
יורדת ומתהווה למהות אחת
מחכה לרגע המיוחל.
במעבר
שוכחת את העבר
ויוצאת לעולם החדש.
שומעת לקול האחד המכוון את דרכה
עולה היא עם האור במעלי הגוף הרך
עולה עד לנקודה שבה מחליטה
שזה ביתה,זה נחלתה.

פרוש
השיר עוסק בתהליך הכניסה לגוף הפיזי שהנשמה עוברת בלידה. ההדרכה מורה לנשמה הגלובלית לשחרר את הרסיס הנשמתי שמהווה למידה עבור הנשמה: ההחלטה כבר נעשתה וזה הזמן. ההחלטה באה מהכוח האלוהי. קיימת מטרה וייעוד לנשמה בחזרתה לחיים חדשים כאן על האדמה.

תהליך הלידה מתואר: עולה היא עם האור במעלי הגוף הרך,עולה עד לנקודה שבה מחליטה

שזה ביתה,זה נחלתה . האור והכוח האלוהי מנחה את הנשמה ומאשר לה מתי עליה לקבל את הגוף הפיזי ולהתאחד איתו. ההתאחדות מסתיימת בלידה: ומתהווה למהות אחת. המהות הנה האיחוד שחל בשעת הלידה בין הנשמה לגוף העובר. איחוד של שתי אנרגיות לאנרגיה חדשה שברגע האיחוד מתקבלת אנרגיית החיים בגוף ונמחק העבר מהנשמה. העבר מהווה זיכרון בתת המודע של האדם. מרגע לידתו האדם משלב את הזיכרונות שבתת המודע שלו לעולם החיצוני. שם מלמעלה הוא כינוי למקום שהשכינה קיימת שממקום זה נשלחת האנרגיה האלוהית לאדם ומתוארת  כספיראלה עגולה שאוגרת בתוכה את הכוח. קרני האור מכילים עוצמה לטהר ולרפא. למקום הזה נשלחות כל התפילות ומתבצעת המלאכה-הברכה והעזרה ללמטה.

שם מלמעלה הוא כינוי למקום שהשכינה קיימת.מהמקום הזה נשלחת האנרגיה האלוהית לאדם. האנרגיה מתוארת  כספירלה עגולה שאוגרת בתוכה את הכוח.לקרני האור יש את העוצמה לטהר ולרפא. למקום הזה נשלחות כל התפילות.במקום הזה מתבצעת המלאכה-הברכה והעזרה ללמטה.

תקשור - שמו של האדם

תפילת האדם לאל חי
לאל הכול יכול
תפילה המגיעה מהאדם
למרומי הנשמות.
נשמה שנטעת ביקום
נשמה טהורה.
שברגע מיוחד זה מקבלת את שמה.
שם המכיל את דרכך בעולם,
שם שיש בו את הכוח לעשות
שם נתת לו
אחד ומיוחד

פירוש
שמו של האדם ניתן לאדם עוד בטרם הוא נולד. החיבור בין הגוף הפיזי לנשמה ברגע הלידה מייצר את האדם הסופי. השם הינו כחותמת שמחברת בין הגופים השונים. השם מכיל בתוכו את דרכו וייעודו של האדם ואת הכוח האלוהי. לכן נהוג לשלב בשמות את האותיות שמו של הבורא כי האמונה שהן מחזקות את האדם בדרכו בחיים הללו.
לפני ההתעברות, הנשמה עוברת תהליך הטמעה של הידע: לאן היא מגיעה, לאלו הורים, מה מטרותיה בחיים הללו, באיזה גוף תשכן וכו'. בחירת הנשמה והתאמתה לגוף היא משימה שניתנת לה' בלבד למרות שלנשמה יש יכולת בחירה ההחלטה הסופית נעשית בידי האלוהים. שמו של האדם ניתן לאדם עוד בטרם לידתו. החיבור בין הגוף הפיזי לנשמה ברגע הלידה מייצר את האדם הסופי. השם הינו כחותמת שמחברת בין הגופים השונים. השם מכיל את דרכו וייעודו של האדם ואת הכוח האלוהי. לכן נהוג לשלב בשמות את האותיות שמו של הבורא כי האמונה שהן מחזקות את האדם בדרכו בחיים הללו.  ניתן להבין מדוע שמו של האדם משמעותי. בשמו נבחרה דרכה של הנשמה שמסכימה לדרכה בחיים הגשמיים. לכן רגע בחירת השם הוא רגע מיוחד של חיבור בין האם לנשמה החדשה.תקשור - מעולם נרנ"חי (נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, יהדות)

מספירת ההוד והחסד הגעתי הלום
מעולם נרנ"חי
דרך בינה וחוכמה לכתר
בשבילי האור
בצלילי –שמע-
להובילכם
ילדי האלוהים
להלל כל
נשמת כל חי

פרוש
כל נשמה והמבנה שלה של עץ הספירות. כל נשמה מגיעה מרובד מסוים בעץ הספירות. הרובד מציין את התהליך הנשמתי של האדם ואת התיקון שלו בחיים.
השיר מדבר עלי שהגעתי באמצעות ספרת ההוד והחסד ליכולת הרוחנית. בדרך הרוחנית אני מצליחה לממש את ספירת החוכמה והבינה שמובילות אותי לעלות לעולם הנשמות.

נרנחי משמע- נפש, רוח,נשמה, חיה, יחידה.אלו הרבדים שמקיפים את הנשמה.נאמר שבכל גלגול האדם מגיע עם אחת מהאנרגיות הללו.

המטרה או היעוד שלי הוא להוביל את האנשים באמצעות המילה שמע שבאה ממקור צווי.המילה שמע היא למלא אחר הציווי. הציווי הוא תהליך הריפוי והצורך של האדם להישמע לריפוי.
המטרה להוביל את אותם האנשים למצב להלל את הבורא.

תקשור - רפואת האל

רפואת האל ממדרשי נרותייך
ממאור הבא"ר התבהר כל מעשי ידייך(הבעש"ט)
דם הפך לאור נאור
בחזרה למקור העשייה
מה' יתברך

פירוש
רפואת האל היא בפרשנות הנשמה

הנר- משמעו הנשמה
ראשי תיבות הבא"ר- מהבעש"ט-בידיך אפקיד רוחי ..פדית אותי ה'אל אמת(פותח את ידייך..)

הבא"ר הינו הפסוק שבו אנו מפקידים את רוחנו לקדוש ברוך הוא בזמן השינה. הוא אחראי עלינו שנחזור לאחר מכן לעולם הזה מאחר והשינה עצמה דומה למוות. לאחר עיון וחיפוש על הבעש"ט התקבלו השורות הללו מתוך מאמר:

"אחד מעקרונות היסוד בקבלת הבעל שם טוב הוא הדגש הגדול על "עבודת היחודים". עבודת היחודים בגישה החסידית מתבצעת בשילוב של שני דברים שונים ביצירת אינטימיות ביניהם. אצל המקובלים הקלסיים משמעה של עבודה זו הוא יחוד של אותיות משמות הקודש של האל, אבל הבעל שם טוב השתמש בהכל ככלי שמכיל את הבריאה,הכוח האלוקי,ורק התודעה ידעה להבין זאת.
דם
- כוחו של הגשמי. ה"דם" הוא החיבור הפיזי של האדם בעולם הזה. הוא אחד ממרכיבי התלבושת שהנשמה מתכסה בה. הוספת ה"א" ל-דם היא שם השם ושמפיח בפיזי את הנשמה. לכן כאשר אדם נמצא בתהליך של למידה דתית ורוחנית הוא חווה חיבור לניצוץ האלוהי, לאור הנאור ,הוא חש כיוצא מהגוף ועולה לרבדים רוחניים בלבד. ה- האדם יוצא מהערך של "דם" ומתחבר לנשמה ל"א" .לכן  בבראשית ב'- .. "ויהי האדם לנפש חיה" כאשר האדם מת הוא נשאר רק  "דם" וה"א" שהיא הנשמה עולה למעלה. בסופו של דבר כל מעשייך חוזרים למקור הנשמה.

תקשור - מסר ממיכאל – האור הפנימי באדם

מסר ממיכאל איש האלוהים:
מנקוב את השעה אמסור שלום
כבקשתך האדם לדעת את הניתן לשנות
אתה האדם :
ביכולתך להיות בחיבור לאדם ולאור שמקיפך
האור שהינו הצד המוסתר בך מוגש כפת לחם לעני
מחייה את רעבונו הרגעי
מלמדו מהו האוכל שנשמתו כמהה לו
מלמדו מהי הדרך לאור של עצמו
כבהסכם הראשוני שלו בדרכו לכאן.
זוהי דרכך האדם,נ שמה גבר אישה ואור בכלי שאותו יצר הבורא
בהסכמתך עימו
אני מיכאל שנמצא סביב הבורא וסביב אחים נשמות יקרים
אושיב אותך למקומות מוכרים לאור לאש ולמים שאינם מתכלים
בחוכמתך שמור על טהרתך אהבתך לכול
באהבה מיכאל

תקשור - מסר ממיכאל – דלת האור

מסר ממיכאל מאיש האלוהים:
רוצה לדעת מה שלום יקירייך?
דמעותייך וכאבייך הם נהר ארוך לכוון האור.
דלת האור נפתחת לפני:
מימיני אור כחול סגלגל ותיק כאן במרומי האור
משמאלי אור חום כתום מלא באהבה ליקום ואליכם
האור הכחול סגלגל מלווה אותך בדמותך כאיש אחד כגוף אחד
השתקפותו בך כעזר בחייך
אל תבקשי לשחרר כי השתחררתי כך מוסרת
אל תפחדי כי אני עומדך בכף ידך הימינית
האור החום כתום מאבות אבותייך הוא
חיבור של צינור אור ארוך בשנים
ידעת ימים של אור ושימחה עימו ,ימים של חוכמה בעולמך
הנני כי אור מקיף אני אותך ואת אשר לך
חבקי ולמדי את אישי לדעת את אורי
כי מתבונתה היא מוכיחה את אלוהי
בחיבוק אור ואהבה  מיכאל

תקשור - מסר ממיכאל – האור הכול יכול

מסר ממיכאל איש האלוהים:
כחוט השני נפרדתי מכאן ממכם אנשים יקרים
בליבה של אם יקרה אמשיך להתקיים
מקומי באור בחום ובשקט
טוב היותי מאדם
הסבל שעינכם ראו
הינו דרך מחשבתכם והווייתכם כאן עלי אדמה
בהבנתי את האור בחרתי להיכנס אליו,
להכירו ללמדו עד התינוק
הניתוק הוא מהאדמה מכאן
שם האור הוא הכול יכול
שם הלמידה ,השקט היא המהות
שם אני חלק מאור מקיף אחד
חלק מאהבה גדולה
אל תדאגו יקירי
כנאמר:"יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרוב אוכלים ושותים ושמחים.."(מלאכים א-ה פסוק א')
באהבה מיכאל

תקשור - קול ממעמקי הבאר

מבאר מעמקים
לאורך קראתי
קולך ממעמקי הבאר נשמע:
"ראי בת
לקול המחולות רקדי
ממעגלי אור ירפאו סובבך
שמעי לאשר נאמר
באותות בסלע יחצבו"

פרוש
המסר בשיר שהיכול של הנשמה לצאת מבסיס הנשמה בא מתוך הסכמה לרדת לגוף ,ולעבור תהליך חיים חדש.הוצאת הרסיס החדש מבסיס הנשמה הוא כמו לשאוב מים מהבאר.המים של הבאר מחיים ,כך הרסיס הנשמה יעשה לגוף שיקבל אותו.

לאורך קראתי - הרסיס שיוצא מהבסיס הנשמתי הוא נקי ומלא באור האלוקי.היציאה מהבסיס הנשמתי באה מבקשה של הבורא שיתפרד מהבסיס הנשמתי  .
ראי בת לקול המחולות רקדי-
היציאה מבסיס הנשמה משולה  לריקוד.הבחירה ברסיס הנשמתי מכוונת ובעלת משמעות.
ממעגלי אור ירפאו סובבך,שמעי לאשר נאמר ,באותות בסלע יחצבו-
היציאה מלווה באור גדול שמלווה אותה עד למעמד הלידה וכניסה לגוף.האור שמלווה הוא האור האלוקי,והדרכה גבוהה שנשלחה מהבורא ללוות את הנשמה.הנשמה צריכה להיות ממושמעת לבורא וכל מה שהיא למדה על חייה העתידיים חרוצים בסלע.אין לשנותם.

תקשור - חוט השני בגופך

נסתרות דרכי מהאדם
כל זרעיך מכיר אתה?
אספרה לך ייעודך
מלמעלה נולד אתה
חוט השני בגוף מצית נשמתך
סודותיי מעימך כקליפות
נשירות הן בבוא היום
מתגלות לאדם בבינתו
כדבריי לאיוב:
"בְּיַד-כָּל-אָדָם יַחְתּוֹם--    לָדַעַת, כָּל-אַנְשֵׁי מַעֲשֵׂהוּ"(איוב לז'-ז')

תקשור - מתן החיים

ברגע מיוחד
הוא נתן חיים.
חיים משמע:
לגוף יש נשמה.
זכור הוא אמר:
יש תכלית לכל דבר
יש תכלית למחשבה
יש תכלית לדרך
יש תכלית לגוף.
"זכור ואל תשכח" אמר:
בידייך החיים ניתנו.
זהו צו מהאחד
לך היחיד.

פירוש
הגוף והנשמה מהווים אנרגיות שונות - הלידה הנה תהליך קבלת הנשמה . קבלת הנשמה לגוף מייצרת אנרגיה חדשה שהיא החיים עצמם. החיים מתבטאים ביכולתו של האדם להתנהל בשני מישורים במישור הנשמה והגוף. האדם היא יצירתו של הקדוש ברוך הוא. ה' בוחר מתי להביא אדם חדש ומכוון את הנשמה בעולם הנשמות לירידה לעולם שלנו.לכל יצירה יש מטרה ויעוד וכאשר האדם נולד הוא מקבל את יכולת הבחירה כנאמר בתקשור: "זכור ואל תשכח" - בידייך החיים ניתנו.
הבחירה היא היכולת להתנהל בין שני המישורים ולממש את היעודים שעימם הנשמה הגיעה לכאן.

תקשור - בית האלוקים

כי תבוא אל ביתך
ממרחקים קראוך.
שתבוא...
כי נזכיר שימך בתפילה ובמעשה
שתבוא..
יוצאו ממקום מסתור "מגילות אור"
אותיות קודש יהללו את מקום מושבך.
כי תבוא
בשעת רצון
אל ביתך הנגלה לכול.

פרוש
השיר תקשור נכתב ויועד לזכרו של גיסי ז"ל אליהו ביסמוט. וכך נרשם השיר על קברו יהיה זכרו ברוך.

רק לאחר מותו הבנתי למי ולמה כתבתי את השיר. השיר  פותח במשפט : כי תבוא אל ביתך

גיסי חי בחול שנים רבות וחזר לארץ לאחר מחלה ממושכת ומכאיבה בכדי למות כאן בארץ .
ממרחקים קראוך---
אכן כך היה הוא הגיע ממרחקים בידיעה שימיו ספורים. הוא בא מתוך ידיעה ומתוך כוונה שנזכרו לאחר מותו בתפילה ובמעש. וכך אנו מקווים שאנו עושים למען נשמתו.
מגילות האור
-בשעת המוות הנשמה נפרדת מהגוף ועולה למעלה בעקבות האור הגנוז. החיבור לאור מרגיע את הנשמה ומלמדה את הניתוק מהגשמי .התהליך קשה לא רק לנשארים אלא לנשמה.למרות שהנשמה חוותה בגלגולים קודמים את חווית המוות כל תהליך של המוות חוזר על עצמו מהתחלה ועליה ללמוד שוב ושוב את ההבדלים בין העולמות ואת החיבור לאור. ואכן קיבלנו אותו בתקופה הקצרה שנותרה לו באהבה גדולה וכואבים את אובדנו.

תקשור - הבן היקיר

מיכאל,
הבן יקיר ממעמקים קראתיך
לולא האמנתי בטוב,בדרכך
ראי למחר
במראות הגלוי והנסתר
האמנתי ולקולך הקשבתי
מכוס ישועות השקתני
בשעותי אליך דבריי
לדביר קודשים הכלת.
לאמור:
"תום ויושר יצרוני כי קויתיך"(תהילים כה פסוק כ')

פרוש
המסר מגיע מהמלאך מיכאל  שפניתי אליו כאם. הפניה למיכאל המלאך הייתה מתוך אמונה בדרכי הבורא

ממעמקים קראתיך- ביקשתי עזרה לבני מאחר שהוא זעק לעזרה.
האמנתי שהכול ידוע מלמעלה וביקשתי מענה. נאמר לי להסתכל קדימה כי אומנם הרגע הנוכחי קשה אבל זוהי הלמידה וגם הבן שלך בלמידה ואל תדאגי. כשתהיי "במחר" תביני שלא היה לך מה לדאוג. המסר הוא לסמוך ולהאמין במה שקורה לנו כי הכול מכוון מלמעלה ואלוקים תמיד איתנו. עבורי הייתה זאת למידה כמורה רוחנית המלמדת ומטפלת במצבים אלו התבקשתי לא לחשוש ולהאמין כי אקבל עזרה בזמן הדרוש. העזרה משולה לכך שהבורא השקה אותי מכוס התקווה והישועות. כוס הישועות מוזכר בתהילים במזמור קטז-יז "כּוֹס-יְשׁוּעוֹת אֶשָּׂא;    וּבְשֵׁם אלוקים אֶקְרָא". כוס הישועות מכיל בתוכו את השפע שהבורא נותן לאדם ולכן עליו לברך על כך בשתייה. בחיפוש במקורות כוס בגימטרייה הוא 86 כשם השם אלוקים 86 ושם הטבע הוא 86. כלומר במזיגת היין בזמן הקידוש בשבת האדם מודה לבורא על השפע שקיבל מצד אחד ומול החובות שעליו למלא.

לדביר קודשים הכלת-התחושה שחשתי הייתה שלווה ורוגע כמו תחושה שאנו עומדים מול ההיכל קודש הקודשים.
"תום ויושר יצרוני כי קויתיך"
-סיימתי במשפט הלקוח מתהילים כה-כ -המדבר על משמעות הנתינה והקבלה. כשהנתינה באה מרצון טוב ותמימות הנפש התחושה של "המקבל" היא הכלה והתרוממות הנשמה. המקבל מכיל את השפע מתוך הנשמה שלו והנשמה של הנותן מתפתחת יותר.

תקשור - עולם רוחני

מספירת ההוד והחסד הגעתי הלום
מעולם נרחני
דרך בינה וחוכמה לכתר
בשבילי האור
בצלילי –שמע-
להובילכם
ילדי האלוהים
להלל כל
נשמת כל חי

פרוש
לכל נשמה קיים מבנה של עץ הספירות. כל נשמה מגיעה מרובד מסוים בעץ הספירות. הרובד מציין את התהליך הנשמתי של האדם ואת התיקון שלו בחיים. השיר מדבר עלי שהגעתי באמצעות ספרת ההוד והחסד ליכולת הרוחנית. בדרך הרוחנית אני מצליחה לממש את ספירת החוכמה והבינה שמובילות אותי לעלות לעולם הנשמות. נרנחי משמע- נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. אלו הרבדים שמקיפים את הנשמה. בכל גלגול נשמות אדם מגיע עם אחת מהאנרגיות הללו. המטרה או היעוד שלי הוא להוביל את האנשים באמצעות המילה שמע שבאה ממקור צווי. המילה שמע היא למלא אחר הציווי המהווה תהליך ריפוי וצורך של האדם להישמע לריפוי. המטרה להוביל את אותם האנשים למצב להלל את הבורא.

תקשור - פרח ופרי 

כך נאמר:
אור וחושך נסכת
פרח ופרי הצמחת.
אדם ילוד אישה
כי בטרם,
את האדם ביקשת.
להביאו
שידע על כפיו
להביא את הברכה
כי על "גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך"(בראשית ג-טו)
כך ציוות.
ובאדם
מעט אור נדרש
כי ..."בדמות אלוקים עשה אותו"(בראשית ה-א)

פרוש
השיר נכתב על מנת להזכיר לאדם מהיכן הגיע כיציר האלוקים. האדם מהווה מכלול של נפש ואלוקות. ע"מ שהאדם יחיה על האדמה הוא צריך לחזור לכאן דרך גוף-האם. האם היא הכלי והצינור שמחבר בין הרוח לגשמי.

כי בטרם- בחיבור בין העולמות היה קושי. בתהליך הבריאה היה קשה לקב"ה לבחור מי יביא את היצירה. סיפור גן עדן מציין את הבחירה של הקב"ה בכלי שבאמצעותו מתחברים העולמות. אלוהים בחר באדם ולא בחיה כדי להצמיח את העולם עצמו והנחש לא נבחר.  סיפור גן עדן הוא בעצם המבחן שעמדו בו כל היצורים: האדם, החי והצומח.

העונש שאדם נענש בו היא דרכו של האדם בעולם. לולא הקשיים לא תהיה יכולת הבחירה וההבדלה בין טוב לרע. החיים כאן משמעם לימוד מהלידה ועד לחזרה לעולם הנשמות במוות.
"ובאדם מעט אור נדרש "-
מאחר והאדם הוא יצירתו של אלוקים האדם מכיל בתוכו את כל העולמות. יש עולמות שחבויים בו מתחת למראה הפיסי. האור הוא האמצעי שדרכו האדם שורד בעולם הגשמי. האור היא אנרגיה שיש בה חוכמה ,למידה וחיבור לבורא. בחיבור האדם מקבל את הלמידה בדרך הרבה יותר ברורה וקלה. ההוכחה לכך היא בבראשית ד-א- כי ..."בדמות אלוקים עשה אותו"

תקשור - מקווה מים

מבארותייך קראתיך
יצחק,
למקווה מים הבאתיך
לראות ולדעת
תוחלתי מה היא
ומקור דמעותיי .
כי גר אני במושבותייך
תשמעני
כי ברוח קודשייך אפעל
אחדש ימי כקדם.

פרוש
המשפט הראשון התקבל כתקשור במהלך טיפול ורק בסיום הטיפול הבנתי שהצדיק שליווה את המטופלת היה יעקב אבינו. הנשמה מקבלת על עצמה את החיים אולם היא מסתייעת באמצעים נוספים כגון טיפול בהדרכות/נשמות/צדיקים. הסיוע מפתח את הנשמה ומעניק לה תובנות על דרכה בעולם. לאחר הטיפול למטופל קל יותר להתנהל בחיים הללו.

משמעות "מבארותייך קראתיך יצחק," קוראים לנשמה של יצחק ממאגר הנשמות הגבוהות (לכן קוראים לו מבארותייך). בשיר מתואר תהליך עזרה בנשמתו של יצחק- מקווה המים נועד לטהרה ולהבנה. המטרה היא להבין וללמוד מה לעשות. קיים קושי קרמתי לאדם להבינו ולכן קוראים לנשמה של יצחק. יצחק התמודד עם מספר קשיים בחייו ומסמל את היכולת הפסיבית להתמודד עם שיעורים קרמתיים כאשר נותנים את הכוח המניע בידי הבורא.
כי גר אני במושבותייך
- הקושי לאדם לחוש לא שייך לעולמנו ומבקש שיעזרו וינחו אותו. הבקשה היא להיעזר בבורא עולם. כשהאדם מבין שהבורא עמו קל לו יותר.
אחדש ימי כקדם
- חזרה למקורות לכוח הראשוני.

תקשור - קודש בחירתך 

רשמו:
דברי באש נחקקו
ואתה אדם ברב עשיתיך
לא  השכלת לשמוע דברי
דברי כפרץ יפרץ  (שמות יט-כה)
אילם אתה ?חירש ?כלא מבין
מהיכן אתה?
להזכירך:
כסכין החותכת באריג
להבדיל בין שמים וארץ
את האדם מהעפר והאישה מעצמותיו
להזכיר מהקודש בחירתך היא
ולנצר עד עמלך ועמך הוא

פרוש
רשמו הוא התיקון של האדם מלמעלה. השיר תקשור מדבר על  בריאת היקום ובחירת האדם הראשון וישראל כייצוג העם הנבחר. אלוהים מוכיח באדם ומסביר עד כמה קשה היה לברוא את העולם ולחתוך את העולם כדי להבדיל בין השמים והארץ.


רוצים לקבל את כל המדריך השלם של המסרים - הרשמו לרשימת התפוצה
עושים טוב לנשמה

וקבלו חינם את המדריך של תקשורי מסרי הנשמה ועוד דברים מקסימים!!

לפנייה אישית ודיסקרטית

אנא רשמו את שמכם.
אנא רשמו מספר טלפון.
אנא רשמו כתובת אימייל תקנית.
Email Bate
Invalid Input

זהו שדה חובה
אנא צרפו אותי לניוזלטר

moviestill

newsletter

ממליצים

טיפים לרוחניות

לזרום עם הקיים משמעתו קבלה והבנה
module-title-icon
רוצה להרגיש אהוב - דמיין שהנך שותה כוס של אהבה
module-title-icon
להתגבר על הפחד דמיינו אותו כנקודה שחורה בים של אור

פעילות אחרונה

מצא אותנו בפייסבוק

מצא אותנו בפייסבוק

דפנה - צור קשר

054-4515930

קבלת קהל
תל אביב - מרכז שרון ושפלה
גן יבנה - דרום ושפלה
באר שבע - דרום

בדיקת התאמה זוגית חינם

ייעוץ תקשור בטלפון

סדנת זימון זוגיות - בשביל הטבעת

הזמנת תקשור אישי בכתב

לפגישת ייעוץ זוגי רוחני

פורומים רוחניים

מומלצים

ענן תגים